unesco

sophos
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
(The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

14 aralık 1946'da Birleşmiş Milletler'in özel bir kurumu olarak kurulmuştur. merkezi paris'tedir.
Teşkilat çalışmaları hakkında BM'ye rapor verir ve buradan teknik yardım görür. Ancak kendi organları, bütçesi ve diğer statüleri bakımından tamamen bağımsızdır. Bütün BM üyeleri devletler aynı zamanda UNESCO'nun da üyesi olabilirler.

UNESCO'nun kuruluş amacı, eğitim, bilim ve kültür alanında uluslar arası işbirliği sağlayarak dünya barışına katkıda bulunmaktır. İnsanlar arasında dil, din, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeden insan hak ve özgürlüklerine saygıyı temel ilke olarak benimseyen UNESCO, üye devletlerinde bulunan komisyonları aracılığıyla çeşitli çalışmalar yapar. Bu görevleri bilim, kültür ve eğitim alanlarında olup, en önemlilerinden bir tanesi üye ülkelerde bulunan tarihi eserleri, yapıları dünya mirası kabul ederek koruma altına almasıdır.

örgütün adını yaptığı dünya miras listesi ile duyuyoruz.
bu başlıktaki tüm girileri gör