toplumsal uyum ve insanın kendini gerçekleştirmesi

kanellos
toplumsal uyum sürecinin insanları köleleştirdiği üzerinde durulduğunda konuyla alakalı en temel çalışmaları foucault "özne ve iktidar" kitabında yapmıştır.
toplumsal uyum; gelenek halinde olan veya yapay bir şekilde üretilen ahlak yapısının insanlarda ortak paydalar yaratılarak genişletilmesi ve yeni nesillere bunun aşılanmasıyla toplumsal kültürün kendini yeniden üretmesinin sağlanmasıdır. bu noktoda kültürel farklılıklar ve alt kültürler yok olmaya başlar.
insanın kendini gerçekleştirme süreci toplumsal uyuma uyum sağlayıp sağlamadığı ile alakalı olarak şekillenir. toplumsal ahlak normlarına uyumlu olan insanın kendini gerçekleştirme süreci taklit etme sürecine bağlıdır ancak bu normlardan bağımsız gelişen insanlar kendi yapısallıklarını kendileri belirlemek zorundadır. bu noktada yaşamsal deneyimleri yapay ahlak normlarına kıyasla daha doğal ve mantıklı olabilir.
yedi bela makasl sincap
diğer toplumları bilemem de şuanda yaşadığım toplumun tamamı kısır kalsın, gülücük. diğer toplumlar da kısır kalsın.ama önce bu. kendi kendisini kilitleyen topluma müstahak olur. hani uyum yok, onun için yazdım. zaten gerçek insan mı var çevremizde.