kara

dutch van der linde
türkiye'ye 80'li yıllarda anarşizm fikir akımını tartışmaya sokmuş olan liberter dergi. anarşizmin türkiye'de konuşulmaya başladığı yılların artık doğu bloğunun çatırdamaya başladığı yıllar olması ve 80 darbesi sonrası sosyalistlerin büyük zarar görmesinin etkisi ayrı bir tartışma konusudur.