zeybek

berkk
Ege dolaylarında köy ve çiftliklerde yaşayan Türklere verilen isimdir. Din ve karakter yönünden tipik Anadolu köylüsünü temsil ederler.

bu başlıktaki tüm girileri gör