confessions

sophos

Admin  · 13 Ekim 2017 Cuma

  1. toplam giri 3456
  2. takipçi 78
  3. puan 96386

kürdistan

sophos
Bağımsızlık istemek emperyalistlerden ve Amerika'dan destek almakla olmaz , ulusların kendi kaderini tayin hakkına sığınıyorlar fakat bunu halkın kendi iradesiyle istemesi lazım Amerika'nın değil ve bu bağımsızlık yaşadığın ülkenin askerine saldırıp kurşun sıkarak olmaz.

Kitap önerileri

sophos
-----Roman-----
Suç ve Ceza - Dostoyevski
Simyacı - Paulo Coelho
Yabancı - Albert Camus
Dava - Franz Kafka
Özgürlük - Maksim Gorki

----Felsefe----
Sofi'nin Dünyası (Felsefeyi basitçe içinde anlatan roman)
Böyle Buyurdu Zerdüşt - Friedrich Nietzsche
Devlet - Platon
Felsefeye Giriş - Ahmet Cevizci
Sosyalizmin ABC'si - Leo Huberman

----Tarih----
Uygarlık Tarihi - Server Tanilli (Kısa ve öz akımlar ve tarih hakkında harika bir eser)
(bkz:kitap önerisi)

aforoz

sophos
dini topluluktan veya dinden çıkarma;

Katolik kilisesinde; Bir kimse kendisini inanan toplumdan ayıran bir harekete, özellikle sözlü ya da eylemli başvurduğunda ya da örneğin inananlar arasında karmaşa yaratıp kargaşaya sebep olduğunda farklı bir şey söylediğinde, yasal bir bildiri aracılığıyla durumun aydınlatılması Kilise için bir zorunluluktur. Aforoz edilmiş kimse, halen, vaftize karşılık görülen bir karaktere sahip bir Hıristiyan ya da Katolik olarak görülür.
Aforoz edilmiş kimseler papazlığa ait makamlarda; okuyucu, rahip ya da papaz yardımcısı olarak ayinlere katılmaktan, Kutsal Komünyon'a iştirak etmekten ve diğer ayinlerden menedilirler. Lakin elbette bu, aforoz edilmiş kimselerin bu toplantılara pasif olarak da katılamayacağı anlamına gelmemektedir. Diğer hak ve imtiyazları iptal edilir, dini bir ofis ya da makama malik olamamak gibi.
Aslında bu yolla aforoz edilmiş kimse kilise ile ilişkide kalması için teşvik edilmiş olur, çünkü asıl amaç onların pişman olup kilise yapısı içerisinde aktif rol almaya yönlendirmektir.

Ortodoks kilisesinde ; Pişmanlık sürecinin bir parçası olarak da kabul edilebilir. Aforoz genellikle topluluğa ait üyeyi ıslah etmek amacı ile yapılır. Ortodoks Kilisesi bir soyutlama metoduna sahiptir ama bu sade, ciddi ve anathema diye nitelenen, pişman olamayan dini sapkınlar için geçerli olan bir yaptırımdır. Bu koşulda bile, birey kilise tarafından aşağılanmış, lanetlenmiş değildir, bilakis kendi haline bırakılmıştır. Ciddi ve anathema diye nitelenen, pişman olamayan dini sapkınlar için geçerli olan bir yaptırımdır. Bu koşulda bile, birey kilise tarafından aşağılanmış, lanetlenmiş değildir, bilakis kendi haline bırakılmıştır.

Afaroz bir nevi ban gibi ama, itaatin yenilenmesi ile Yeniden Dönüş Ayini afaroz kaldırılabilir.

Lüteriyen, Anglikan ve Protestanlar aforozu kullanmazlar.
231 /