confessions

codex cumanicus

Rakı  · 26 Temmuz 2016 Salı

  1. toplam giri 728
  2. takipçi 41
  3. puan 9633

hüda par

codex cumanicus
Tahakküm kurana kadar mağduru oynadıktan sonra tabiri caizse kafanıza basarak size seve seve şeri hükümleri uygulatacak olan kesimin siyasi yansıması. Az buçuk dini sohbetlere maruz kalmış olanların aşina olacağı üzere bunlar da tıpkı diğer tarikat/cemaat oluşumları gibi kendi ekosistemini oluşturmuştur. Hafife alınmayacak kadar derin köklere sahiptirler.

dio

codex cumanicus
Cosplay dönemlerinden bu yana derlediği teolojik külliyat ve sonrasında bunlardan oluşturduğu yayınlar sayesinde oldukça açık ve sade bir kaynak tabanı oluşturmuş, Diamond Tema adlı serbest araştırmacı yazar. Etnik kökeni Arnavuttur, buna rağmen milli bilinci esas alan bir tavrı vardır, Atatürkçüdür. Gotik bir imaja sahiptir, siyah deri kıyafetlerle konu anlatırken anlık olarak aklınızda bdsm serbest çağrışımının gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Sade ve akıcı bir şekilde, genelde çok fazla yorum katmadan olayları kronolojik şekilde anlatır, gerekli noktalarda kaynak gösterir, sağlamcıdır. Efe Aydal veliahtı olmaya muktedirdir.

(bkz:Diocast)

seet xweş

codex cumanicus
xweş etimolojik açıdan Türkçeye farsçadan aktarılmış hoş kelimesiyle bağlantılıdır. Kürtçe dilinin de indo avrupa dillerden farsçaya ait bir kol olduğunu düşündüğümüzde kulağa daha mantıklı gelmesi olası.

zafer partisi

codex cumanicus
Türkiye'de iktidarın sebebiyet verdiği problemlerin muhalefet tarafından etkili kullanılması gerekliliğini hatırlatarak günümüz siyasetine ister istemez yeni bir soluk getirmiş siyasi parti.

Sığınmacı politikalarının muhalefet cephesinde politik doğruculuk frekansı doğrultusunda, aslında ciddi bir potansiyel taşımasına rağmen kullanılmaması Zafer partisinin yakaladığı çıkışın esas sebebidir. Görünen amacı yeni bir cephe açmaktan ziyade muhalefete sopa gösterip iktidar karşıtında el güçlendirmesi için katalizör görevi görmektir.

(bkz:biz salağa salak deriz)
0 /