termodinamik

hokkabaz
Isıyı enerjiyi konu edinen bilim dalıdır
4 temel yasadan oluşur
Sıfırıncı yasa: İki sistem birbirleriyle etkileşirken durumları değişmiyorsa dengede oldukları söylenir.
Birinci yasa: enerji yoktan var vardan yok edilemez ancak dönüşür
İkinci yasa: Kendiliğinden meydana gelen tüm doğal süreçler entropinin artırdığı yönde ilerler.
Entropi düzensizliğin ölçüsüdür
Üçüncü yasa: Sıcaklık mutlak sıfıra yaklaşırken entropi sıfıra yaklaşır.
(Mutlak sıcaklık -273 c°/0k)

deist imam
Makine mühendislerinin baş belasıdır. Dünyada en önemli termodinamik kitaplarından birisi yunus çengel isimli türk bilim adamı tarafından yazılmıştır. Bu arada yunus çengel de nurcudur. Bir nurcunun bu konuda dünyadaki en önemli insanlardan birisi olması ilginçtir