tanah

sophos
Tevrat ve Zebur'u da kapsayan, Musevilik dininin kutsal kitabı.

hristiyanlık'ta da kutsal sayılır, bu kitaba yeni antlaşma veya yeni ahit (ing. old testament) derler, kutsal kitaplarının ilk kısmıdır (ikinci kısmı da: yeni ahit/yeni antlaşma).

İbrahimi dinlerde Tanrı'nın Musa ile bir antlaşma (ahit) yaptığı kabul edilir. Hristiyanlar Tanrı'nın İsa ile yeni bir antlaşma yaptığına inandıklarından Tanah'ı Eski Ahit/Eski antlaşma olarak adlandırırlar.
museviler İsa'nın mesihliğini veya peygamberliğini kabul etmezler. Yeni Ahit'i kutsal kitap kabul etmezler.

İslamiyet'te Tanah'ın sadece Tevrat ve Zebur bölümleri kutsal kabul edilir ancak bunların Tanrı tarafından -sırası ile- Musa ve Davud peygamberlere indirildiğine ve insanlar tarafından aslının bozulduğuna inanılır.

musevilikte üç ana bölüme ayrılır:
1- Torah (תורה) (Tevrat/kelime anlamı olarak: yasa)
2- Neviim (נביאים) (Peygamberler)
3- Ketuvim (כתובים) (Yazılar)