sırt kaşıyıcı

mortallman
Kullandığınızda dünyanın en güzel icatlarından birisi olduğunu farkettiğiniz, kapı kenarı gibi ağrı verici yerlere köpek gibi sürünmekten kurtaran mucizevi alet/ilaç.
bu başlıktaki tüm girileri gör