rousseau

harflervekibrit
Devrimcilere ilham olmuş filozof, yazar. Rousseau, hakiki dinin kalpten geldiğine ve dini törenlere ihtiyaç duymadığına inanıyordu. Toplum Sözleşmesi adlı kitabının başında "insan özgür doğar, oysa her yerde zincire vurulmuştur." Der. Bu kitapta sorun, insanların devletin yasalarına itaat ederken aynı zamanda birlikte toplumun dışında oldukları kadar özgür yaşamalarının bir yolunu bulmaktı. Toplumun parçası olmanın bedeli kölelikse bu çok yüksek bir bedeldi. Rousseau için hakiki özgürlük, topluluk çıkarının gereğini yapan bir grubun parçası olmaktır. Bir yasaya itaat etmenin toplumun çıkarına olduğunu kavrayamayan kişi, özgür olmaya zorlanmalıdır.
bu başlıktaki tüm girileri gör