pagan

sophos
Roma İmparatorluğu'nda, Hıristiyan karşıtı bir görüş olarak, çoktanrıcı inanca sahip kişilere verilen ad. Pagan kelimesi, Latince 'Köylü' anlamına gelen 'Paganus' kelimesinden türemiştir ve bu nedenle de çoktanrıcı Romalı köylüleri dile getirmek için kullanılmıştır.
altayhan
Bugün dinler tarihinde ibrahimî dinler (musevilik, hristiyanlık, islamiyet) harici kalan, çok tanrılı görülen dinler için kullanılıyor. Şinto, gök tanrıcılık, odinizm, wotanizm, zerdüştlük, eski yunan ve roma dinleri gibi...

Pagan dinlerde şamanlık, totemizm, natüralizm, atalar ruhu gibi yan inanç ve ritüeller de bulunur. Bu inanış biçimlerinin çoğu bugün ibrahimî dinlerin içinde yaşamaktadır.

bunlar ilginizi çekebilir