osmanlı imparatorluğu

sophos
adını osmanlı hanedanı'ndan alan, bu hanedanın atası osman bey tarafından kurulmuş 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş türk kökenli islam devleti, imparatorluk.
monarşi ve meşruti monarşiyle yönetilmiştir.
16. yüzyılda dünyanın en güçlü imparatorluğu halini almıştır.
başkentleri: Söğüt (1302–1326), Bursa (1326–1365), Edirne (1365–1453) ve Konstantiniyye'dir (istanbul) (1453–1922).
islam ve geri kalmışlıktan, çağa ayak uyduramamaktan dolayı güçsüz kalıp yıkılmıştır.