#astronomi

çift yıldız

sophos
ortak kütle merkezi etrafındaki bir yörüngede dolanan iki yıldızlı sistemlere verilen ad.

Bazı yıldızlar ise yeryüzünden bakıldığında tesadüfi olarak birbirlerine çok yakın görünürler. Fakat gerçekte aralarındaki mesafe muazzam boyutlarda olabilir. Sadece bu iki yıldız bakış açımıza göre aynı doğrultuya denk gelmiştir, yani aralarında herhangi bir etkileşim söz konusu değildir. Dolayısıyla bu yıldızlar bir çift yıldız sistemi oluşturmaz. Bu durumdaki yıldızlara optik çift yıldızlar (yalancı çiftler) denir.

Çoğu çiftlerden biri parlak diğeri ise ona göre daha sönüktür. Parlak olan yıldız referans olarak seçilir ve buna birincil, sönük olana ise ikincil yıldız denilir. İkincil yıldızın gökyüzündeki yeri uzun bir süre incelenecek olursa onun birincil yıldız çevresinde eliptik bir yörüngede dolandığı anlaşılır.

kaynak: http://www.kozmikanafor.com/cift-yildizlar-1-sistemler/

canis major

sophos
latince: büyük köpek (takımyıldızı) kısaltması: CMa
gökyüzünün en parlak yıldızı olan sirius, takımyıldızın alfasıdır.
bu alfa, köpeğin boynunda yer alır ve dünya'dan 8.4 ışık yılı uzaklıktadır.
canis major, orion takımyıldızı'nın güneyinde yer alır.
sistemin üyeleri "alfa sirius" ile beraber adhara, wezen, mirzam, aludra ve furud isimli yıldızlardır. sistemde bu yıldızlara ilave olarak 17 adet daha yıldız bulunur.

sirius

sophos
Büyük Köpek Takımyıldızı'nda (canis major) yer alan sirius-a ve sirius-b çift yıldızlarının ismi.

biz tek yıldız olarak gördüğümüz için ''sirius'' gece görülen en parlak yıldızdır diyebiliriz;
sirius-a (α CMa / α Canis Majoris/ Büyük Köpek Takımyıldızı'nın alfa yıldızı), gece gökyüzünde görülen en parlak yıldızdır.

Sirius, adını Yunanca'dan gelen "Serius" kelimesinden almıştır, Bu kelime ise "çok parlak, çok sıcak" anlamına gelir.
http://www.kozmikanafor.com/en-parlak-yildizlar-sirius/

jüpiter

sophos
Güneş sistemi'ndeki en büyük gezegen.
Güneşten uzak bakımından beşinci sıradadır.
Adını, zeus'un roma mitolojisindeki karşılığı olan Jüpiter'den alır.
Jüpiter'in kütlesi, yer kütlesinin, yaklaşık 318 katı, güneş kütlesinin 1/1000'i kadardır.
Büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşmakta ve gaz devleri sınıfına girmektedir.
Dünyadan bakıldığında gök yüzünde, Güneş, Ay ve Venüs'ten sonra en parlak dördüncü objedir.
Mars ile satürn arasında yer alır.

plüton

sophos
Cüce gezegen.

Uluslarası astronomi birliği gezegen olarak kabul etmemektedir (2006'dan beri);
Uluslararası Astronomi Birliği Plüton'u gezegenlikten çıkartınca, Plüton ve Plüton benzeri cisimler için “cüce gezegen” sınıfı kurdu. Bu sınıf genellikle gezegen olma kriterlerinden üçüncüsüne uymayan gök cisimlerinden oluşur. Aralarında bir zamanlar onuncu gezegen diye anılan Xena(Zeyna), daha önceleri asteroit olarak kabul edilen Ceres, Eris gibi cisimler bulunur. Bu arada bir başka ilginç nokta; Ceres ve Eris, Plüton'dan daha büyük bir kütleye sahiptir.