kara veba

sophos
kara veba, Kara Ölüm ya da Büyük Veba Salgını, 1347-1351 yılları arasında (orta çağ'da) Avrupa nüfusunun 1/3'inden fazlasının ölmesine neden olmuş veba salgını.
asya kökenli olmasına rağmen avrupa en çok etkilenen bölge olmuştur: Asya kıtası'ndan Sicilya yoluyla Avrupa kıtası'na geçmiştir.
Salgına, Yersinia pestis adı verilen bir bakterinin yol açtığı düşünülmektedir.

Benzer salgın hastalıkların Avrupa'ya her yeni nesille geri döndüğü düşünülür; etkileri 1700'lü yıllara kadar devam etmiştir. Bunların arasında 1629-1631 yıllarında gerçekleşen İtalya salgını, Büyük Londra Salgını (1665-1666), Büyük Viyana Salgını (1679), Büyük Marsilya Salgını (1720-1722) ve son olarak da 1771 Moskova salgını bulunur. Salgının tanımı üzerine birçok tartışma mevcuttur, ancak Avrupa'da 19. yüzyılda ortadan kalkmıştır.