iosh eğitimi

lapulap
İngiltere'de Institution of Occupational Safety and Health (İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Öğrenim Kurumu - IOSH) tarafından verilir ve genellikle 3-4 gün sürer. Bu eğitim programı, İSG yönetiminde sorumluluğu olan yönetici ve liderlerin İSG yönetimi hakkında bilgi sahibi olmalarını ve İSG yönetimine yönelik becerilerini geliştirmelerini amaçlar. Eğitim programı, İSG yönetimi konusunda temel bilgileri içerir ve bu bilgileri pratik örneklerle destekler. Eğitim sonunda, katılımcıların İSG yönetimine yönelik becerilerini geliştirmiş olacak ve IOSH tarafından verilen bir sertifika alacaklar.

Eğitimin içeriği, IOSH tarafından belirlenir ve genellikle şu konuları içerir:

İşyeri sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin temel öğeleri
İSG yönetiminde sorumluluklar
İşyeri sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin nasıl oluşturulacağı
Risk yönetimi
İSG ile ilgili yasal yükümlülükler
İşyeri sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleyici önlemler