geleneklerin sorgulanmaması sorunu

sophos
Gelenek diye yapılan bir sürü abuk subuk, mantıksız eylem vardır. Hatta bunların bazıları Türk geleneği bile değildir. Böyle gelmiş böyle gidecek diyerek insanlar sorgulamadan aynı eylemlerine devam ederler. Çağa uyum sağlamayan, mantıklı olmayan bir sürü gelenek vardır. Türkiye için bu bahsettiğim geleneklerin en başındaki islam dinidir.

sorgulanmayan gelenekler insanların, din ve milliyetçilik gibi popülist düşüncelerle politikacılar tarafından sömürülmesine neden olmaktadır.
bu başlıktaki tüm girileri gör