gagavuz

sophos
Gök-oğuz sözcüğünden türemiştir. Moldova'daki, çoğunluğu ortodoks hristiyan inanca sahip türk halkının ismidir. bu insanlar Gagavuz Türkçesi, Rumence ve Rusça konuşuyorlar. Moldova içindeki gagavuzya özerk devletinde yaşıyorlar.
bu başlıktaki tüm girileri gör