gagavuz

sophos
Gök-oğuz sözcüğünden türemiştir. Moldova'daki, çoğunluğu ortodoks hristiyan inanca sahip türk halkının ismidir. bu insanlar Gagavuz Türkçesi, Rumence ve Rusça konuşuyorlar. Moldova içindeki gagavuzya özerk devletinde yaşıyorlar.