enterdi

the spook
Belli bir bölgede kilisenin bir süre nikah, vaftiz, ölü gömme gibi dini törenleri durdurmasıdır.
Diğer anlamıyla Papa'nın Hıristiyan bireyleri, grupları, Tanrı'dan aldığı hak ile dinden çıkarmasıdır. Orta Çağda enterdiye sıkça rastlanır.
bu başlıktaki tüm girileri gör