elçi

the spook
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kişi, sefir ya da Bir uzlaşma sağlamak veya bir işi tamamlamak için bir hükümdara gönderilen kimse.