dıj güjler

baylupen
çormarlar tarafından 'dış mihraklar' olarak da bilinirler. olmayan istihbarattan alınan bilgilere göre bu dıj güjler, türkiye'nin gelişmesini engellemektedirler. hatta dıj güjlerin bu engellemeleri yüzünden organik hoşafı anca icat ettik. senelerce organik olmayan hoşafı içirdi bu dış güjler.