cif teslim

militarist
Cost insurance and Freight anlamına gelir.
bedel, sigorta ve navlun diye Türkçe de kullanılır. Denizyolu ticaretinde kullanılan farklı farklı teslim şekillerinden biridir.