çelebi

altayhan
Kökeni türkçe "çalap" kelimesine dayanıyor. Çalabî ya da çelebi; tanrı'ya bağlı, tanrı yolunda ilerleyen anlamlarına gelmektedir. Osmanlı'da okumuş, mürekkep yalamış medrese eğitimli kişiler için de kullanılmış bu sıfat.