baphomet

sophos
Tapınakçılar ile bağlantılı bir anagram.
Bir yorumsal açıklama uyarınca, Templi Omnium Hominum Pacis Abbas (latince: insanlar arasındaki barışın babasının mabedi), “Tem. O. H. P. Ab.” şeklinde kısaltıldıktan sonra tersinden okunursa, “Baphomet” sözcüğü çıkar.
sophos
şeytanın ve ruhsal aydınlanmanın sembolü. iyi ve kötü, eril ve dişil vs. zıt iki kutubun birleşmesini sembolize eder. iki cinsiyetlidir. bir eli yukarıyı diğer eli aşağıyı gösterir. simyadaki evlilik (simyasal evlilik) -kızıl kral ile beyaz kraliçenin, erilliğin dişilikle, kükürtün cıvayla evliliği- tam olarak sembolize ettiği şeydir.