application programming interface

zehir
Bir Diğer Adıyla Kısaltması Olan Api, Uygulama İçi veya Uygulamalar(Dil veya Platformdan Bağımsız) Arası Data Transferini Sağlayan Bir Arayüzdür. Son Zamanlarda Ortaya Çıkan Middleware Terimine Verilebilecek En Uygun Örnektir. Asli Görevi Data Transferini Sağlamaktır.