allahümme bismike emütü ve ahya

gece
Bu ifade Türkçe'de "Allah'ım, senin adınla ölüyüm ve diriyim" anlamına gelir. Bu cümle genellikle Allah'a dua ederken kullanılır ve insanlar Allah'ın yardımını ve güçlerini dilemek için söylerler. Bu cümle genellikle İslam dini için kullanılır ve İslam inanışına göre Allah'ın bütün güçleri ve yetenekleri vardır ve O, insanların dertlerini dinleyip yardım etmeyi sever. Bu cümle, Allah'a yapılan bir dua cümlesidir ve insanların hayatlarının bütün olumlu ve olumsuz yönlerinde Allah'ın yardımını istemektedir.