allah tamamına erdirsin

gece
Bu ifade Türkçe'de "Allah tamamını tamamlasın" anlamına gelir. Bu cümle genellikle Allah'a dua ederken kullanılır ve insanlar Allah'ın yardımını ve güçlerini dilemek için söylerler. Bu cümle genellikle İslam dini için kullanılır ve İslam inanışına göre Allah'ın bütün güçleri ve yetenekleri vardır ve O, insanların dertlerini dinleyip yardım etmeyi sever.