confessions

zjenerasyonu

Viski  · 5 Ocak 2018 Cuma

  1. toplam giri 291
  2. takipçi 11
  3. puan 4018

türkiye'den umudu yitirmek

zjenerasyonu
umudumuzu yitirmek ile vazgeçmek arasında büyük bir fark var...

hepimiz türkiye üzerinde bir sorumululuk üzerinde yükümlüyüz“Ey Türk gençliği!Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

bizimle uğraştıklarını ve bunun için mücadele verdiklerini bugün def etsek yarın yenilerinin geleceğini biliyoruz...

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahların olacaktır.

ancak zaten bu mücadeleden haberdar ve hazırdık

Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin!

üzerimize algı kurabileceklerini biliyoruz ki fiziksel olarak daha da güçlü olduklarını

Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Gösterdiğimiz onca mücadele ve tepkiye rağmen bu büyük mücadeleden önce her damarımıza bir darbe vurulmuş ve iişgal altında tutulmuş olabiliriz

Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

Düşmanımızı ve onun yandaşını biliyoruz bize yol göstermesi gereken hükümetin dahi düşman olduğunu biliyoruz

Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.

ne vaziyette olduklarının kendileri de biz de farkındayız

Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-u-zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

ama bir gün bu mücadeleye atılmak mecburiyetinde kalırsak ne bizi ötekileştirenler karşımızda durabilir ne bu hıyanet içindeki hükümet umudunuzu yitirmeyin veya aramayın umut zaten sizsiniz biziz hep varız var olacağız..

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur!Mustafa Kemal Atatürk20 Ekim 1927
0 /