confessions

mel

Bira  · 21 Ocak 2018 Pazar

  1. toplam giri 75
  2. takipçi 5
  3. puan 1139

cemal gürsel

mel
en pasif sanılan, adından en az bahsedilen ama aslında Atatürk'ten sonra olumlu anlamda çok büyük izler bırakan devrimci bir Cumhurbaşkanıydı.
Bana göre en büyük yanlışları:
İslamcı Ayetullah Humeyni ile Kürtçü Mustafa Barzani'ye Türkiye'de sığınma hakkı vermiş olması.

türkçülüğün ırkçılık olmaması

mel
Yahu günlük hayatınızda milliyetçiliğin şahını yapıyorsunuz, sonra gelip milliyetçiliğe, türkçülüğe ırkçılık diyorsunuz. Türkçü Ziya Gökalp ve Atatürk ne zaman başka bir milleti aşağılamış? Kendi milletini övmek ırkçılık değildir. Kaldı ki Türkçülük, Kurtuluş Savaşı'nı kazandıran ve Türk Devrimlerini yaptıran bir görüştür. Türkiye Cumhuriyeti'nde tek ilerici devrimci görüş vardır o da Türkçülüktür. Türkçülüğe ırkçılık diyenler de eğer kendilerini ve ailelerini nedenli ya da nedensizce diğer insanlardan daha çok sevip ön planda tutuyorsa, enerjilerini ilk önce kendilerinin ve ailelerinin refahı için harcıyorsa kendi düşüncelerine göre ırkçı olmaları gerekiyor. İlk önce kendinin veya çocuğunun doymasını istiyorsan, senin düşüncene göre, ırkçısın. Nokta!

taşperest sünni şii müslümanlar yahudiler ve hristiyanlar

mel
Sünni ve Şii müslümanlar Mekke'deki adi taştan yapılan mescidin önünde eğilir ve medet umar, yahudiler ağlama duvarının önünde eğilir ve medet umar, hristiyanlar Kudüs'teki İsa'nın koyulduğu taşın önünde eğilir ve medet umar. Bu üç topluluk da insanları, bayrakları, türbeleri, taşları; aciz ve ölü Musa'yı, İsa'yı ve Muhammed'i ilahlaştırır. Din adamlarına, liderlerine, ölülerine, türbelerine, taşlarına taparlar. Tanrı ile aralarına canlı cansız aracılar koyarlar ve sürekli Tanrı'ya ortak koşarlar. İnandıklarını söyledikleri kitapların eleştirdiği müşriklerden ne farkları var?

mahmut esat bozkurt

mel
1. Dünya ve kurtuluş savaşından cumhuriyete ve devrimlere kadar sürekli ırkçı, faşist ve işgalci kürtlerin çıkardığı isyanlardan bıkmış, düşmanlıklarını her beş yılda bir görmüş ve özellikle ağrı isyanı sırasında söylemiş olduğu rivayet edilen(kesin söylediğine dair bilgi Yok) sözleri ırkçılık olarak görmüyorum. Mahmut Esat Bozkurt'un artıları eksilerinden çoktur. Samimi bir yurtseverdi. Başarılı bir hukukçu ve devlet adamıydı.

bağımsız kürdistan

mel
türkler ermenilerin yuvasına konmuş, kürtler de ermenilerinkine!!!
o öyle değil. Heredot'a göre Ermeniler Trakya halkı. Yani Ermeniler de büyük ihtimal kan dökerek Anadolu'ya gelmiş. Kürtler de zaten 16.yyda Yavuzun emriyle İran'dan gelip doğudaki Alevi Türkmenleri katledip yerleştiler bunu çoğu kişi biliyordur. Kaynak: o dönemde Kürtlerin lideri İdris'i Bitlis'i (Bitlis mahlasına aldanmayın kendisi İran/Tahran doğumludur. Akkoyunlu devletinde bulunduğu zamanlarda bu mahlası almıştır. Zaten Bitlis adı da Büyük İskender'in komutanı Bedlis'ten gelir. Yani ne Kürtçe ne de Ermenice. Zaten doğudaki hiçbir şehrin adı Kürtçe de değil. Demek ki Kürtler ve Ermeniler de yerli değilmiş.) tarafından Farsça yazılan selimname eserinden türkmenleri nasıl kesip yerleştiklerini anlatır. Yani Ermeniler de başka yerden kan dökerek geldiler, Kürtler de, Romalılar da... yani Tanrı; Yunanları, Ermenileri, Kürtleri... Anadolu'da veya Mezopotamya'da yaratmadı. Hiçbir halk yerli değildir. İlla ki bir yerden göçüp gelmiştir. Bunlar da savaşarak başka halkların kanını dökerek Anadolu'ya geldiler. o dönemlerde diğerlerine göre ata daha iyi binip, Kılıç ve oku daha iyi kullandıkları için Anadolu'yu bu kez Türkler yurt yaptı. işte bu kadar.

ermeni soykırımı

mel
Dünyadaki Büyük yalanlardan bir tanesi daha. Ortada soykırım falan yok. Ermenistan ve Rusya, bu konuda tartışmaktan kaçarlar. Bizans (Doğu Roma), dönemlerinde de Ermeniler bulundukları yerlerde sorun çıkardıkları için defalarca tehcir edilmiştir. Biz Türklerin, Anadolu'ya biraz daha kolay akın düzenlememizin bir nedeni de Ermenilerin, Bizans Anadolusu'nda sürekli sorun çıkarmalarıydı. Doğu Romalılar tarafından sürekli sürülen Ermeniler, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde daha rahat yaşamışlardır. Selçuklu ve Osmanlı'nın son dönemlerine kadar Ermenilerle sorun yaşamayan Türkler, 1915'te niye göç politikası uygulamak zorunda kaldı? Ermeniciler Van'da bağımsızlık ilan etmeye çalışmadı mı? Osmanlı Türklerinin kendisini ve yurdunu savunmaya hakkı yok mu? Öldürmek isteyen neden tehcir etsin? Osmanlı, Birinci Dünya Savaşı'nda bu kadar cephede savaşırken durduk yere Ermenileri neden sürmek istesin? Kaldı ki Osmanlı, tehcir etmeye çalışırken yine kendi toprağı olan Suriye'ye göç ettirmeye çalıştı. Yani Ermenileri yok etmek isteyen devlet, neden yine kendi toprağına sürsün? Ermeniciler tarafından kurulan terör örgütleri başarılı olsaydı eğer, Ermeniler o ölenler için soykırım kurbanı değil, bağımsızlık uğruna şehit olmuş özgürlük savaşçıları lafını kullanacaklardı. Yenildikleri için mağduru oynuyorlar vesselam. Nitekim Ermenistan'ın ilk lideri taşnakçı kaçaznuni, Türklere ihanet ettiklerini, Ermenilerin Türkleri katlettiğini ve her şeyden Taşnaksutyun Ermeni örgütünün sorumlu olduğunu, Sevr'in gözlerini kör ettiğini, tehcirin doğru olduğunu dile getirmiştir.

fetöcü mahkemelerin verdiği kararlar

mel
Yok hükmünde olmalıdır; zira teröristler hakim olamazlar, teröristlerin hakim ve savcı olduğu mahkemeler de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait olamaz. Fetöcüler terörist olduğuna göre hakim ve savcı değildirler ve verdikleri kararlar, yaptıkları işlemler geçersizdir. Anayasamız:
“KANUNİ HAKİM GÜVENCESİ
Madde 37 - Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz.
Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.”
Der.
Devlet ya yeniden yargılama getirmeli, ki bunu başarılı ve hızlı bir şekilde yapmak mümkün değildir ya da af çıkarmalıdır. Af mümkündür ve gereklidir.

geziye katılanların başları kesilmelidir

mel
Yargılanmayan fetöcü ve akpli kara cahil spikerin şartlı tehdidi. Ülkede hukuk ve gerçek bir savcı olsaydı şu an tehdit suçundan soruşturma başlatılmış olması gerekirdi. Her yurttaşın devleti (hükümeti) alanlarda şiddet olmaksızın protesto etmeye hakkı vardır. Bunu tehditle kısıtlamaya çalışmak, engel olmak suçtur. Devlet, efendi değil kuldur, hizmetçidir. Efendisi ise vergi veren bütün yurttaşlardır.
Anayasa:
B. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
MADDE 34- (Değişik: 3/10/2001-4709/13 md.)
Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. ?? (Bu bentte sıkıntılar var; zira kamu düzeni, milli güvenlik gibi sözlerin içeriği iktidarlar tarafından kötüye kullanılır genelde. Nedir kamu düzeni, ne olursa kamu düzeni bozulur? Bunlar anayasada belirtilmelidir. İçi doldurulmalıdır. Bu bendin ucu çok açıktır ve iktidarlar gösterileri herhangi bir bahaneyle sınırlarlar ya da iktidar, kendisini protesto eden göstericilerin arasına istihbaratçılarını sokup kamu düzenine ve milli güvenliğe karşı eylemler yaptırıp göstericileri kendi tabanına linç ettirtebilir.)
TCK 106: Tehdit Suçu
-Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
-Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.
-Tehdidin amacı muhatabının özgür tercihlerini manipüle ederek, kuşatma altına alarak, doğal mecrasından, yolundan saptırmak, tehdit edenin iradesi doğrultusunda yönlendirmektir.
Mağdur bu bağlamda bir karar vermeye adeta zorlanmakta, bu yolla kendisinin değil failin iradesine uygun bir seçeneği tercih etmek zorunda bırakılmaktadır.

atatürk'ü kimler sevmez

mel
Atatürk'ü, Türk ve akıl düşmanları sevmez. Benciller ve kibirliler sevmez. Yalancılar, ikiyüzlüler, iftiracılar ve hainler sevmez. Sonradan görmeler ve aşağılık kompleksi olanlar sevmez. Kara cahiller sevmez. Ruh hastaları sevmez. Hayatı boyunca hiçbir işe yaramamış kıskanç vasıfsızlar sevmez. güce ve paraya köle olmuş şeytanlar sevmez.
Atatürk'ü sevmeyenlere bir bakın yukarıda yazılanlardan en az bir tanesi karakterlerinde vardır.
Örn: Fesli Kadir Mısıroğlu ve halefi selpaklı Fatih Tezcan, karısının başından kendi bokunu döken Sevan Nişanyan...
Bu üç örnekteki iki ayaklı memelilerin ruhsal sorunları olduğu da gözüküyor. küçükken topları inşaata kaçmış sanırım.

özgür demirtaş enver aysever atışması

mel
Yıllarca sağcılar ve solcular, uydurma ve boş ideolojilerle Türk çocuklarının hayatlarını kararttılar. Zamanlarını ve hayatlarını kaybettirdiler. Enver Aysever, terbiyesizlik yapmıştır. Durup dururken sataşmıştır. Özgür Demirtaş'a sonuna kadar katılıyorum. Özgür Demirtaş'ın söyledikleri aklın ve çağın emridir. İnsan tabi ki önce kendini geliştirecek. Kendisine bile yararı olmayan bir insanın, topluma nasıl yararı olacak? Enver Aysever her sosyalist gibi yobazdır, dogmacıdır. İdeolojik putları vardır. Sosyalizm, milyonlarca insanın hayatını karartmıştır. Zaten sosyalizm tek partili diktatörlüktür, faşizmdir. Vahşi kapitalizm gibi insan harcar sosyalizm. Sosyalist devletlerde başka düşünceye sahip olup, parti kuramazsın. Koyunsundur. Hükümet yani Sosyalist parti seni güder. Özgür düşünce yoktur. Demokrasi hiç yoktur. Eleştiremezsin. Sıkıyorsa eleştir sosyalist hükümeti. Anında, “faşist, kapitalist” yaftasıyla birlikte kurşunu da yersin. Ey Türk insanı senin ideolojin daima akılcılık ve gerçekçilik olsun. Akıl, vicdan, gerçekler, şartlar neyi emrediyorsa onu yap. Zekanı bilgiyle geliştir ve üret. Bilim, sanat, spor... öğren. Adaletli ol. Kimsenin seni kullanmasına izin verme! Kandırıcılar, Seni ne sosyalizmle kandırabilsinler ne milliyetçilikle ne dincilikle ne Atatürkçülükle... Dogmalarını terk et. Sürekli öğren, aklet, sorgula, düşün ve eleştir. Farkına varılmasa da her insanın yetenekleri vardır. Kendini keşfet.
0 /