confessions

mel

Yazar  · 21 Ocak 2018 Pazar

  1. toplam giri 65
  2. takipçi 4
  3. puan 982

geziye katılanların başları kesilmelidir

mel
Yargılanmayan fetöcü ve akpli kara cahil spikerin şartlı tehdidi. Ülkede hukuk ve gerçek bir savcı olsaydı şu an tehdit suçundan soruşturma başlatılmış olması gerekirdi. Her yurttaşın devleti (hükümeti) alanlarda şiddet olmaksızın protesto etmeye hakkı vardır. Bunu tehditle kısıtlamaya çalışmak, engel olmak suçtur. Devlet, efendi değil kuldur, hizmetçidir. Efendisi ise vergi veren bütün yurttaşlardır.
Anayasa:
B. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
MADDE 34- (Değişik: 3/10/2001-4709/13 md.)
Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. ?? (Bu bentte sıkıntılar var; zira kamu düzeni, milli güvenlik gibi sözlerin içeriği iktidarlar tarafından kötüye kullanılır genelde. Nedir kamu düzeni, ne olursa kamu düzeni bozulur? Bunlar anayasada belirtilmelidir. İçi doldurulmalıdır. Bu bendin ucu çok açıktır ve iktidarlar gösterileri herhangi bir bahaneyle sınırlarlar ya da iktidar, kendisini protesto eden göstericilerin arasına istihbaratçılarını sokup kamu düzenine ve milli güvenliğe karşı eylemler yaptırıp göstericileri kendi tabanına linç ettirtebilir.)
TCK 106: Tehdit Suçu
-Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
-Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.
-Tehdidin amacı muhatabının özgür tercihlerini manipüle ederek, kuşatma altına alarak, doğal mecrasından, yolundan saptırmak, tehdit edenin iradesi doğrultusunda yönlendirmektir.
Mağdur bu bağlamda bir karar vermeye adeta zorlanmakta, bu yolla kendisinin değil failin iradesine uygun bir seçeneği tercih etmek zorunda bırakılmaktadır.

atatürk'ü kimler sevmez

mel
Atatürk'ü, Türk ve akıl düşmanları sevmez. Benciller ve kibirliler sevmez. Yalancılar, ikiyüzlüler, iftiracılar ve hainler sevmez. Sonradan görmeler ve aşağılık kompleksi olanlar sevmez. Kara cahiller sevmez. Ruh hastaları sevmez. Hayatı boyunca hiçbir işe yaramamış kıskanç vasıfsızlar sevmez. güce ve paraya köle olmuş şeytanlar sevmez.
Atatürk'ü sevmeyenlere bir bakın yukarıda yazılanlardan en az bir tanesi karakterlerinde vardır.
Örn: Fesli Kadir Mısıroğlu ve halefi selpaklı Fatih Tezcan, karısının başından kendi bokunu döken Sevan Nişanyan...
Bu üç örnekteki iki ayaklı memelilerin ruhsal sorunları olduğu da gözüküyor. küçükken topları inşaata kaçmış sanırım.

özgür demirtaş enver aysever atışması

mel
Yıllarca sağcılar ve solcular, uydurma ve boş ideolojilerle Türk çocuklarının hayatlarını kararttılar. Zamanlarını ve hayatlarını kaybettirdiler. Enver Aysever, terbiyesizlik yapmıştır. Durup dururken sataşmıştır. Özgür Demirtaş'a sonuna kadar katılıyorum. Özgür Demirtaş'ın söyledikleri aklın ve çağın emridir. İnsan tabi ki önce kendini geliştirecek. Kendisine bile yararı olmayan bir insanın, topluma nasıl yararı olacak? Enver Aysever her sosyalist gibi yobazdır, dogmacıdır. İdeolojik putları vardır. Sosyalizm, milyonlarca insanın hayatını karartmıştır. Zaten sosyalizm tek partili diktatörlüktür, faşizmdir. Vahşi kapitalizm gibi insan harcar sosyalizm. Sosyalist devletlerde başka düşünceye sahip olup, parti kuramazsın. Koyunsundur. Hükümet yani Sosyalist parti seni güder. Özgür düşünce yoktur. Demokrasi hiç yoktur. Eleştiremezsin. Sıkıyorsa eleştir sosyalist hükümeti. Anında, “faşist, kapitalist” yaftasıyla birlikte kurşunu da yersin. Ey Türk insanı senin ideolojin daima akılcılık ve gerçekçilik olsun. Akıl, vicdan, gerçekler, şartlar neyi emrediyorsa onu yap. Zekanı bilgiyle geliştir ve üret. Bilim, sanat, spor... öğren. Adaletli ol. Kimsenin seni kullanmasına izin verme! Kandırıcılar, Seni ne sosyalizmle kandırabilsinler ne milliyetçilikle ne dincilikle ne Atatürkçülükle... Dogmalarını terk et. Sürekli öğren, aklet, sorgula, düşün ve eleştir. Farkına varılmasa da her insanın yetenekleri vardır. Kendini keşfet.

sevgiliye değer vermeyince seni çok sevmesi ama verince de soğuması

mel
Bencil, kibirli, empati yapmayan, nankör, hain ve kötü karakterli insanlarda olan özellik. Hiçbir zaman beni seven insanlardan soğumadım. Hatta bana olan sevgilerini benim için fedakarlık yaparak gösterdiklerinde vefayla daha da bağlandım onlara. Sevgililerime gelecek olursak, şu ana kadar hiçbir sevgilim benim için fedakarlık yapmadı. Şimdi düşünüyorum da, kız arkadaşlarım hep güzeldi; ama kafaları boştu, cahildiler. Bu yüzden de aşağılık kompleksi hastası oldukları için kendilerini güzellikleriyle üstün görüp bencil ve kibirli oluyorlardı. Halbuki güzellik de bir yere kadar yavrum, seninle 10 defa yatan erkek güzelliğine doyar. Kötü bir insansan zamanla saçma hareketlerin batmaya ve rahatsız etmeye başlar. İlişkinin devamı için karaktere ve zekaya bakılır.

atatürkçülerden atatürk çıkmaz

mel
Atatürk, ölülerden medet ummadı. Kimseyi övmekle zaman harcamadı, icraat yaptı. Yenilikçiydi, değişimciydi, Eleştireldi, Bilim öğrendi, çalışkandı, akılcıydı, gerçekçiydi, kuşkucuydu. Dogmaları olmadı. Hiçbir şeyi tabulaştırmadı. Gerçek, akıl, koşul, değişim ve çağ neyi buyurduysa onu yaptı.
Cahil toplumlar, Muhammedperestler-İsaperestler gibi, ölen dini veya milli kahramanlarını putlaştırır. Atatürk de maalesef öldükten sonra tabulaştırıldı. Atatürkçülerin siyasette yaptığı işler:
1) Değişimi Atatürk düşmanlığı sanmak,
2) Ölüden medet ummak,
3) Atatürk'ü övmek
Bu yüzden hiçbir zaman, atatürkçülerin aralarından bir Atatürk çıkmayacak.
Çünkü sığaları(kapasiteleri), Atatürk olmaya uygun değil.

düşlediğim türkiye

mel
Bütün dogmaları çöpe atmış, tüm uyduruk İdeolojilerden kurtulmuş, İdeoloji olarak gerçekçiliği, bilimciliği, akılcılığı, kuşkuculuğu, özgürlükçülüğü, barışçılığı, adaleti, laikliği, üretimi, sürekli yeniliği ve değişimi, sağlık ve eğitim alanı haricinde denetlenen serbest piyasa sistemini benimsemiş; güzel İngilizceyi de güzel Türkçenin yanında resmi dil olarak kabul etmiş, ki bir gün bütün devletler buna yönelecek, yeni kuşak türk çocuklarını çok yönlü yetiştiren, sokakların serserilere ve insansı yaratıklara değil sanatsever ve yapan, bilimsever ve üreten, doğasever, eğlenen, el ele tutuşan çiftlere, her konuda ölçüyü bilen çağdaş, ahlaklı ve bilgili kişilere bırakıldığı bir türkiye

yılmaz güney

mel
Kürt ırkçısı ve katil bir sinema oyuncusu. Kürtçü ve Türkiye düşmanı olduğu için iç düşmanlar tarafından doğal olarak kahramanlaştırılmıştır. Kendisi bir hakimi öldürmüştür. Katilden, sanatçı çıkmaz ey efendiler! Yılmaz Güney, eğer ülkücü olsaydı ve yine katil olsaydı, sol kesimin ABD fahişesi Kürtçü kesimi bu adama sabah akşam, “katil ülkücü” diyecekti. Sosyalistlere göre katil kendilerinden olunca sorun olmaz. Örneğin katil Stalin. Katil Hitler'den daha fazla insan katletmiştir sırf sosyalizm uğruna. Ama sosyalistler bunu dillendirmez bile. Ah sizi gidi sahtekarlar! Ha bir de faşist Stalin, ikinci dünya savaşında kapitalist diye aşağıladıkları ABD, İngiltere ve Fransa ile ortaktı değil mi?!

tanrı kendini yok edebilir mi sorunsalı

mel
Biz insanlar sadece Tanrı'nın bizim için yarattığı ölümü bildiğimiz için, ölümü son olarak anlıyoruz. İnsanoğlunun kapasitesi Tanrı'yı tam anlamak için yeterli değil. “Tanrı kendisini öldürebilir mi? Öldürürse sonsuz değil, öldüremezse her şeye gücü yetmez.” tezi aşırı saçma. Zira Tanrı, ölümün farklı versiyonlarını yaratıp kendisini hem öldürüp hem de ebedi kılabilir. Yani bunu hemen çürütebilir. Herkesin tek efendisi(rabbi) ve her şeyin tek sahibi olan ulu ve bilge Tanrı'nın gücü her şeye yeter. Tanrı isterse “ol” demesiyle oldurur, isterse evrimlerle oldurur.
9-10 aylık evrelerle Doğum, dünyanın evrelerle yaratılması, bizden önceki insansı yaratıklardan evrimleşmemiz...
Hepsi Tanrı'nın buyruklarıdır, yasalarıdır.

Erdoğan'ın HDP hakkında yaptığı gizli toplantı konuşması

mel
İkisi eski karı koca. İkisinden de Türkiye'ye bir hayır gelmez. Biri İslamcı biri Kürtçü. Erdoğan'ı anlatmama gerek yok. Herkes biliyor. Hdp, Kürt ırkçısı ve faşisti olan terör örgütü PKK'nın şemsiyesi altında utanmadan insan haklarından, hukuktan bahsediyor. Kürtlerin meydana getirdiği sorunları, Kürt araştırma merkezi kurup Kürtlerin geçmişteki ve bugünkü pisliklerini, katliamlarını, yalanlarını, iftiralarını, soykırımlarını, belgeleyip tüm Türkiye ve dünya önünde canlı yayında onların yüzüne vurmaktır. Ama her konuştuklarında Bu yapılmalı. Böyle yaptığımızda göreceksiniz ki bir daha timsah gözyaşları döküp, mağdur edebiyatı rolüne bürünemeyecekler.
Dünya üzerinde hiçbir ulus, Türklere ahlak dersi veremez; zira bütün uluslar en az Türkler kadar, hatta daha fazla, ahlaksızdır. Ermenistan'da hocalı soykırımını yapan adam yıllarca Cumhurbaşkanı oldu. Ermeniler eleştirdi mi? Yunanistan'da ve Rum kesiminde okullarda “Türk düşmanlığı” dersi var. Eleştiren Rumlar var mı? Kürt Hoybun Cemiyeti, Nazi Almanya'sına gönderdiği mektupta: “Türkler aşağılık ırktır; biz Kürtler ise Ari ırkız.” Demiştir. Ve daha neler var. Dönemin gazetelerinde vardır. Araştırınız. Demem o ki diğer uluslar önce kendi kıçlarındaki pislikleri temizlesin, ondan sonra zırvalasınlar.

ateistlere sorulacak sorular

mel
Ateistlerden, kurallı ve neden sonuç ilişkisine bağlı evren kendiliğinden nasıl oluştu? Evrensel ahlakı, kötülüğü... nasıl belirliyorsunuz? Tanrı neden var olmasın? Tanrı yoksa yaratıcılarımız atomlar değil mi? Bu akılsız, iradesiz, cansız atomlar canlı yaratıklar nasıl yaratıyor? gibi soruların yanıtını hala alamadım. Stephen Hawking bir röportajında da, “Tanrı yoktur diyemeyiz.” Demişti. Kaldı ki bu insanlar yanılamaz mı? Tanrı'nın varlığını kabul eden ve bilimsel olarak olması gerektiğini söyleyen bir sürü bilim insanı ve felsefeciler var. Bunların söylemleri neden dikkate alınmıyor? Yoksa sadece ateistler mi yanılmaz? Bunların kanıtlı ve mantıklı yanıtını isityorum tabi varsa!
0 /