confessions

jakoben

βετεράνος♛  · 25 Mayıs 2017 Perşembe

  1. toplam giri 1209
  2. takipçi 38
  3. puan 23583

ateistlerin din öğretmenlerinden fazla şey bilmesi

jakoben
din öğretmenlerinin amına koyayım.bak alayının. ilk,orta ve lise aşamalarındakinin götünü aşındırıp, camideki imamın kafasına yumurta gibi tokuşturayım. bunlar örgütlü kötülüğü, işe yaramaz zırvalarını, aylığı en az 3.5-4 bin tl'den satışa sunan zorba köpekleridir. kazandıkları paradan, boğazlarından geçen ekmeğe kadar hepsini s*keyim. amına soktuğumun beleşçileri, arapça götten uydurmaları millete anlatıp bir de iktidar propagandası yaparken çalışkanlığı öğütlüyorlar akılları sıra. amına koduğumun çocukları yata yata para kazanıyorlar. bu iktidar bir düşsün aç gezecekler aç.
ateistlerinde amına koyayım ayrıca. ateizm dinler ile mücadele edemez. bir aydınlanma biçimi de değil.ateizmin yaygınlaşması ile siyasal islamdan kurtulabileceğini umanlar büyük yanılgılar yaşıyordur.yani ateizmi bir mücadele alanı olarak görenleri kastediyorum. çünkü sanıyorum ki bende ateistim. fakat s*kimde değil bu zırvalar.genel olarak.

Ekşi sözlük

jakoben
bir ay sonra ilk defa girdiğim ve cehaletinden kustuğum sözlük. gerçekten lağıma dönmüş artık.başlıklar iç savaş çıkartır.okurken beynime kan gitmiyor aq. en kısa zamanda popülerliğini kaybeder umarım, ki oraya dadanan ak zebanilerin ve oradan bir türlü vazgeçmeyen karaktersizlerin gündem yaratabilme konforları ellerinden gider..
ediz; ki , islamın zartun zurtun açtığı belalara karşı savunma yapılacak pozisyona guard alınacağına direk hedef gösterilebilsinler. amına koduklarım sokakta çocuk sikiyor, götçüleri ekşide dua paylaşıyor. bunları vuracan oğlum.konuşulur mu tartışılır mı aq? tartışılacak bir şey mi kalmış ameyka

suriye ordusunun menbiçe girmesi

jakoben
meşru topraklarını geri alması meselesidir. sözde sınır güvenliğimiz için giriştiğimiz operasyonların artık gönül rahatlığıyla son bulabilecek olması, eminim ki suriye'de para tokatlama heveslisi mhp'li ve akp'li yurtsever müteahhitler tarafından da hoş karşılanacaktır. şimdi, operasyonlarda 71 türk subayını bile bile ladese, oy peşinde ölümüne gönderen savaş politikalarını güden umarsızlar düşünsün. o değil de ne olacaktı aq? ne olacaktı yani? oraya asker göndereceğine baskı yap esad'a aldır ypg'nin elinden oraları. esad'ı meşru gör olsun bitsin. ama yok illa oy lazım illa talan lazım. illa küçük amerika olacağız.he ne oldu? böyle yapmadın ne oldu? gelelim; esad ile bozulan ilişkiler neticesinde ypg'nin suriye rejiminden yana olan tavrı sayesinde savaş bitince orası küçük bir kürdistan olabilecek. bakın görün esad kürtlere ne ayrıcalıklar tanıyacak.özerklik mi verir ne verirse artık. neden tanımasın ki? işidle savaştılar öso ile çatıştılar... hepsi rejimin düşmanı zaten. sen gidip meşru lider ile anlaşmazsan abuk sabuk işlere kalkışırsan adam da senin altını oyar. asıl şimdi sıçış başlıyor yani

yabancı tuvalete sıçamama fobisi

jakoben
kız arkadaşıma üç buçuk senede ne kazandırdım diye düşündüm gerçekten sadece bu sanırım. o narin fakat dehşetengiz kokuları yerel halkla buluşturan götü, eskiden öz yurdu olan evinin tuvaletinde gün içerisindeki sıcaklığını ve soğukluğunu daha oturmadan bildiği klozetinden bağımsız hareket edemezken, sayemde önüne gelen her yere sıçabiliyor artık. gece kulübünde miyiz? sorun değil. akraba ziyaretine mi gittik? yeni mi tanışacak? sikmiş anasını... çatak çatak tam deliğe aq.
-işte teyze bu da benim kız arkad....
-şlop!
-hmm.. aç mısınız? yemek yapayım mı size?
3

insan ve yurttaş hakları bildirgesi

jakoben
I.
Her türlü siyasal birliğin amacı, insanın doğal ve geri alınamaz haklarını korumak ve tüm yeteneklerini geliştirmektir.
II.
İnsanın temel hakları, kendi özgürlüğünü
ve varlığını koruması için gerekli olan her şeydir.
III.
Bu haklara, fiziksel ve tinsel güçleri ne denli farklı olursa olsun tüm insanlar eşit olarak sahiptirler. Hakların eşitliği, doğa tarafından düzenlenmiştir; toplum, onları ihlal etmez, tersine etkisizleştirilmelerine neden olan aşın güç kullanımına karşı güvence sağlar.
!V.
Özgürlük, insanın sahip olduğu tüm yetilerini dilediği gibi geliştirme gücüdür. Kuralı adalet, sınırları başkalarının hakları, ilkesi doğa, güvencesi yasadır.
V.
Banşcıl olarak toplanma hakkı ve basım ya
da başka biçimlerde düşünceleri açıklama hakkı,
insanın özgürlüğü ilkesinin öylesine zorunlu bir sonucudur ki, bugünkü ya da geçmişteki despotizmin anısına bakmak yeterlidir.
VI.
Mülkiyet, her yurttaşın, yasayla güvence altına alınmış olan güzelliklerden kendi payına düşeni alma ve bunu kullanma hakkıdır.
VII.
Mülkiyet hakkı, tüm haklar gibi, başkalarının haklarına saygı gösterme zorunluluğuyla sınırlıdır.
VIII.
Bu hak, diğer insanların güvenliğine, özgürlüğüne, yaşama hakkına, mülkiyet hakkına zarar veremez.
IX.
Bu ilkeyi ihlal eden her türlü mal ticareti,
temelden haksız ve ahlaksızdır.
X.
Toplum tüm üyelerine iş sağlayarak ya da
çalışacak durumda olmayanların varlıklarını sürdürmelerine yetecek düzeyde yardım ederek onların geçimlerini sağlamak zorundadır.
XI.
Gereksinimlerinden yoksun olanlara yapılacak zorunlu yardımlar, ihtiyaç fazlasına sahip olanların yükümlülüğüdür; bu yükümlülüğün nasıl yerine getirileceği yasayla belirlenir.
XII.
Gelirleri, geçimleri için gerekli olanı aşmayan yurttaşlar kamu harcamalarına katılma yükümlülüğünden muaftır. Diğerleri servetlerinin
boyutuna göre artan oranda bu yükümlülüğü yerine getirmek zorundadırlar.
XIII.
Toplum, tüm varlığıyla, toplumsal aklın gelişmesini ve öğretimin bütün yurttaşlarca ulaşılır
olmasını destekler.
XIV.
Halk egemendir; hükumet onun eseri ve
malıdır, kamu görevlileri onun memurlarıdır.
Halk, istediği zaman hükumetini değiştirebilir ve
temsilcilerini görevden alabilir.
XV.
Yasa, halkın iradesinin özgür ve resmi ifadesidir.
XVI.
Yasa, herkes için eşittir.
XVII.
Yasa, sadece topluma zararlı olanı yasaklayabilir, topluma gerekli olanı emreder.
XVIII.
İnsanın lağvedilemez haklarını ihlal eden
her yasa, temelden haksız ve zorbacadır; yok
hükmündedir.
XIX.
Yasa, tüm özgür devletlerde, her şeyden
önce yönetenlerin yetkilerini kötüye kullanmalarına karşı kamusal ve bireysel özgürlüğü korur.
Önsel olarak halkın iyi, yargıcın ise dürüst olduğunu kabul etmeyen her kurum çürümüştür.
XX.
Halkın hiç bir kesimi, tüm halkın gücünü
kullanamaz; ama dile getirdiği istemler, genel iradenin oluşmasına katkı sağlayan istemler olarak saygı ile karşılanır. Bu egem en topluluğun her kesimi iradesini sınırsız bir özgürlükle açıklayabilme
hakkına sahiptir; oluşturulmuş her türlü m akam ­
dan tamamen bağımsızdır; kendi politikalarının
ve kararlarının egemenidir.
XXI.
Bütün yurttaşlar, erdemleri ve yetenekleri
dışında hiç bir ayırım gözetmeksizin ve halkın güveni dışında hiç bir nitelik aranmaksızın her türlü
kamu görevine kabul edilirler.
XXII.
Bütün yurttaşlar, halk temsilcisi seçilme ve
yasama faaliyetlerine katılmada eşit haklara sahiptir.
XXIII.
Bu hakların göstermelik ve eşitliğin hayal
olmaması için kamu görevlilerine toplum tarafından maaş bağlanır; böylece kendilerinin ve ailelerinin geçimini tehlikeye sokmadan emekleriyle geçinen insanlar olarak yasanın her gerektirdiği
durumda toplantılara katılmaları sağlanır.
XXIV.
Her yurttaş, yasanın sözcüsü ya da uygulayıcısı olan yüksek dereceli memurlara ve hükumet görevlilerine kutsal bir saygı göstermelidir.
XXV.
Hiç kimse, bir insanın özgürlüğüne, güvenliğine ve mallarına karşı, yasaların belirlediği durumlar ve emrettiği yollar dışında, yasa adına olsa
bile bir eylemde bulunamaz.
Bunun tersi eylemler keyfi ve hükümsüzdür; yasaya duyulan saygının kendisi bu eyleme boyun eğmeyi yasaklar; eğer eylem şiddet kullanılarak gerçekleştirilmeye çalışılırsa, yasa bu şiddete karşı güç kullanarak direnmeye izin verir.
XXVI.
Her bireyin, kamu erkini elinde bulunduranlara dilekçe verme hakkı vardır. Bu dilekçelerin muhatapları dilekçenin bahsettiği hususları
karara bağlamak zorundadırlar. Dilekçe hakkı yasaklanamaz, sınırlandırılamaz ve kullananlar cezalandırılamaz.
XXVII.
Baskıya direnme, tüm insan ve yurttaş haklarının doğal sonucudur.
XXVIII.
Toplum üyelerinin herhangi biri baskıya
uğradığında, toplumun bütünü baskı altında demektir. Toplumun bütünü baskıya uğradığında, toplum üyelerinin her biri baskı altındadır.
XXIX.
Hükumet halkın haklarını ihlal ettiğinde, ayaklanma, halk için ve halkın her bir bölümü için, en kutsal haktır ve en vazgeçilemez görevdir.
XXX.
Bir yurttaş toplumsal güvenceden yoksunsa, tüm haklarını kendi başına savunmak onun en doğal hakkıdır.
XXXI.
Her iki durumda da, baskıya karşı direnmenin yasal biçimlere sokulması, zorbalığın en incelmiş halidir.
XXXII.
Kamu hizmeti, ayrıcalık ya da ödül değil,kamusal görevdir.
XXXIII.
Halk temsilcilerinin işledikleri suçlar en
ağır biçimde ve kolayca cezalandırılmalıdır. Hiç
kimse kendisinin diğer yurttaşlardan daha dokunulmaz olduğunu iddia edemez.
XXXIV.
Halkın, temsilcilerinin tüm faaliyetlerinden
bilgi edinme hakkı vardır; temsilciler, halka yönetimleriyle ilgili eksiksiz bilgi vermek ve halkın yargısını saygıyla karşılamak zorundadırlar.
XXXV.
Tüm ülkelerin insanları kardeştir ve halklar
güçleri oranında aynı devletin yurttaşlarıymış gibi
dayanışma içinde olmalıdırlar.
XXXVI.
Bir tek ulusu ezen, tüm ulusların düşmanı olduğunu açıkça ilan etmiş sayılır.
XXXVII.
Özgürlüğün gelişimini durdurmak ve insan
haklarını ortadan kaldırmak için bir tek halka bile
savaş açanlar, tüm halklar tarafından, yalnızca sıradan düşman olarak değil, katiller ve haydutlar sürüsü olarak geri püskürtülmelidir.
XXXVIII.
Tüm krallar, soylular, zorbalar, dünyanın egemeni insan soyuna ve evrenin yasa koyucusu doğaya karşı baş kaldıran kölelerdir.

arap hayranlığı

jakoben
insan olmak ile hayvan olmak arasındaki çizgiyi doğu batı diye ayırarak tahrip etmek çok akıllıca ki, hatta tek çare zaten. yoksa o.*** ç.*** orta doğuluların hayvansal inanç ve gelenekleri özgürlük, bağımsızlık, eşitlik gibi kavramları dünya'ya tanıyan düşünce akımları ile nasıl rekabete sokulabilir ki?

fatih tezcan

jakoben
günlük kanser hücrelerimi yenileyebilmek için ibnenin facebook sayfasına baktım. alayı siyasal islamcı, gerici köpek ve o.*** ç.*** sürülerinin bir birilerini pohpohlamasına şahit oldum. her biri doğuştan vatan haini olan bu köpeklerin önüne gelene hain demesi şaşılacak bir şey değil.her paylaşımında birini hain ilan etmiş amına koduğumun çocuğu. vatana ihanetten yargılanacaklarını öyle iyi biliyor ki... :d zaten erdoğan'ın da ''bu yola birlikte baş koyduk'' göndermelerini çok iyi alıyorlar ; ''ben gidersem sizi bu ülkede yaşatmazlar'' alt mesajını fatih'in kavradığını, her video veya fotoğrafında boncuk boncuk terlemiş olmasıyla anlayabiliyorsunuz :dd çünkü net olarak söylemek gerekirse başka çareleri yok. ülkeyi soyup soğana çevirirken tabi ki de bu talana engel olmaya çalışanlara; '' boyreğe soldiriyorlar, ülkayi bölüyirlor, chpkk '' diyecekler. nasıl olabilirdi ki tersi? ülkeyi soyacaklar ve hırsızız arsızız diye mi gezeceklerdi.hadi seni zaten asarlar fatih'te suçu olmayan çocukların çekecek ne çekecekse...
2

armağan öztürk

jakoben
sadece iki makalesini okuduğum bir akademisyen. fransız devrimini tahrif ettiğini rahatlıkla söyleyebilirim. gerici kaynakları referans göstermiş genelde. modern dünya'da var olma çabası ile profil sayfasını ingilizce öz geçmiş ile doldururken modern dünya'nın yaratıcılarına, jakobenlere ve devrimlerine ufaktan giydiren bir yaklaşımda yazılar kaleme alması çelişkili geliyor.bende size ne diyeyim? artvinli işte ancak bu kadar olurmuş zaten mi diyeyim? töbee
linki patlayıp duruyor google'a aşağıdakini kopyala yapıştır yaparsanız makaleleri çıkacaktır.

'' artvin.academia.edu/ArmağanÖztürk ''

börü

jakoben
alper çağlar'ın dizisi idi şimdi face'te sürekli karşıma çıkan film projesi (sanırım). faşizm ne yazık ki sermaye ile mücadele edemez. gericilik karşısında gençleri böyle yapımlarla bir araya getirmek ve mücadele frekansı ayarlamak istiyorlar ama umutsuz.net. faşizm kökü itibarıyla sermayeden bağımsız olamaz. kan değil para kardeşliğidir bu kardeşlik. sermaye günümüz dünyasında gerici olmak zorundadır. üzgünüm. tabi görsel olarak yine güzel. en azından kaliteli film çekiyorlar.

fasta kafaları kesilen iskandinav turistler

jakoben
aklımdan çıkamıyor. çıkarmak istemiyorum çünkü.arkadaşlar bence herkes altını çizerek söylüyorum! sike sike bu videoyu bulup izlemek ve ne ile karşı karşıya olduğunu iyice kafasına kazımak zorunda. dibimizden beş-on bin kilometre uzakta bir insanın kafasını kopartıyorlar.bu muamelenin bir gün muhatabı olabileceğimiz hiçte muamma olmayan bu topraklarda ense kökü kopartılırken aynı süre zarfında atıyorum, kahve içerek instagrama bakıyor olabilmek, asıl kötülüğün meşruluğu değilde nedir? düşünsenize bu or*spu çocuklarını bugün, soygunlarının savunucusu olmaları için devlet eliyle yetiştiriyorlar. bir sürü cemaat , elli bin tane cami, bilmem ne dinsel örgütlenme betonlar s*kimi bütünü... ve bunlara emek verip yapanlar bu zihniyeti ve vahşeti bu topraklarda gelecek senelerde normalleştirecek bu tutuma ortak olurken, bizlerde bazen sokaktan geçerken onları görüyoruz, yolda yanımızdan geçiyorlar kafalarında takkeleriyle..ne bileyim, yapım aşamasındayken bir tanesinin inşaatına denk geliyoruz, bu işten para kazanıp çocuğuna ekmek yedirecek o.*** ç.*** mühendis ve mimarı görüyoruz beyaz baretleriyle o inşaatın bir köşesinde.. kapitalizm işte. o o.*** ç.*** da biliyor iyi bok yemediğini ama geçinmek zorunda.bunlar ve türevleri bir de vatansever diye adlandırılıyor. benzerlerinin ellerine silah veriyor ve bu düzeni koruması için polis yapıyorlar.sonra terör saldırısı olunca yapanlara küfür ediyoruz. bu ülkenin radikal solunu bitirdiler. ülke ortada işte. aptallık ve or*spu çocukluğunun adı devlet oldu. amına koduğumun kolluk kuvvetleri neyi koruduklarından bile bir haber.bu zihniyetin tahakkumundayız. erkan tan adlı or*spu evladı onlarca milyon insanın kafasının kesilmesi gerektiğini televizyondan beyan edebiliyor ve hakkında işlem yapılmıyorsa ve devlet bu tutuma alkış yapmasa bile müdahale etmiyorsa, terör bence meşrudur.

not: dedim, ama videoyu izleyemedim. götüm yemedi. linkide yok arasam bulurum da birisi anlatmış, bende anlatayım; ensesinden kesmeye başlıyor, çığlık atarken bıçak ses tellerine değmeye başladığında sesi inceliyormuş kadının.. amınıza koyayım amınıza. lan kadınlar dağ görecek ova görecek bu iskandinav ülkelerinin insanları insanlara güvenmeyi öğrenerek yetişiyorlar. ben orada olsam, hadi anlarım, kaç senedir bu zihniyetin yediği boklardan dolayı uğradığım şoklar etkisini azalttı. fakat bu kadınlar ne şok geçirmişlerdir aq... lan arkadaşımın eşi de isviçreli gezip duruyor oraya buraya kucağında çocuğuyla arada görüntülü arıyor konuşuyoruz bir gün amerika'da bir gün başka yerde.. nah o da bu kızlar gibi saftirik tembihleyeceğim gitmesin bu tarz ülkelere. kocası da salak aq ona güven olmaz umursamaz bu durumu en iyisi ben tembihleyeyim aq
2 /