confessions

gece

Şarap  · 26 Temmuz 2016 Salı

  1. toplam giri 401
  2. takipçi 73
  3. puan 9180

ammonius sakkas

gece
iskenderiye kurucularından olduğu söylenen yunan filozof. 232 ila 243 yıllarında on bir yıldır öğretmenlik yaptığı Plotinus'un hocası olarak bilinir. endi felsefi görüşleri hakkında çok az şey bilinmesine rağmen , kuşkusuz, (bkz:Neoplatonizm) gelişiminde büyük etkisi olmuştur

monistik

gece
bir varlığa bir varoluşa teklik veya tekli atfeder. tüm mevcut şeylerin kendilerinden farklı bir kaynağa geri döndüğünü belirtir, örneğin, Neoplatonizm'de her şey (bkz:Neoplatonizm) türetilir . Bu görüşte sadece bir şey ontolojik olarak temel ya da her şeyden öncedir.

neoplatonizm

gece
Hellenistik felsefe ve dinin arka planına karşı MS 3. yüzyılda Plotinus ile başlayan bir dizi Platonik felsefeyi belirlemek için kullanılan bir terimdir Neoplatonik sistemlerde yaygın olan bazı fikirler vardır, örneğin, (bkz:monistik) tüm gerçekliğin tek bir ilkeden, "Bir" türetilebileceği fikri. Bu terim modern bir tarih yazım terimidir ve şimdi uygulandığı düşünürler kendilerini tanımlamak için kullanmamıştır.

geraint thomas

gece
1986 doğumlu profesyonel bisiklet yarışçısıdır. Geçtiğimiz günlerde fransa da yapılan yarışmada dünya birincisi olmuştur. neden bilmem ama tipini hep türklere benzetmişimdir.

lümen

gece
Işık Enerjisinin ölçüsüdür. Diğer bir deyişler bir ışık kaynağından toplam çıkış lümenle ifade edilir. Lümen ne kadar yükse ışık o kadar parlak gözükür. 1 lumen= 0.00146 W dır.
0 /

bunlar ilginizi çekebilir