confessions

derinacarr

Yazar  · 17 Ağustos 2018 Cuma

  1. toplam giri 36
  2. takipçi 0
  3. puan 365

gnostisizm

derinacarr
Gnostisizm, Antik Mısır ezoterizmini, Antik Yunan ezoterizmini (Platon, Pisagor), İbrani geleneklerini, Zerdüştlüğü, bazı Doğu geleneklerini ve dinlerini, Hristiyanlığı eklektik bir tutumla sentezleyen, birçok tarikâtın benimsediği mistik felsefeye verilen genel addır.
3 /