confessions

chernobog

votka  · 7 Ağustos 2018 Salı

  1. toplam giri 155
  2. takipçi 11
  3. puan 3336

ezoterizm

chernobog
Ezoterizmin Osmanlıca karşılığı Batıniliktir. Batın; iç yüz anlamındadır. Bunun Türkçe karşılığı "içreklik" sözcüğüdür. "Ezoterik", "içrek" demektir. Bu sözcük "içte kalan, saklı" anlamına gelir.Hasan Sabbah'ı etkileyen bir düşüncedir.

okültizm

chernobog
materyalizmin karşıtı sayılabilecek bir düşünce."Görünen, görünmeyenin tezahürüdür." adlı sözle bütünleşmiştir.görünenden yola çıkıp görünmeyene ulaşmaya çalışırlar.bu felsefi akımın en önemli savunucusu 'papus' takma adını kullanan,Gerard Encausse'dir.platonun idea dünyasından esinlenmişlerdir.

hürriyet ve anayasa bayramı

chernobog
yaklaşık yirmi yıl kadar kutlanan türk-islamcı kenan evrenin darbesinden iki yıl sonra yürürlükten kaldırılan her 27 mayıs kutlanılan bir bayramdı.1 mayıs bayramı ile beraber yürürlükten kaldırılması iki darbe arasındaki düşünce farkının boyutunu gözler önüne sermektedir.

kauai kuşu

chernobog
sosyal medyada gezinirken karşıma çıkan çok etkileyici bir sesi olan nesli tükenen bir kuş türü.hawaii'ye özgü bir kuş türü olan kauai kuşu insanların getirdikleri hayvanlar tarafından yok edilmeye mahkum edilmiş.en son 1985'te görülmüş sesi ise en son 1987'de duyulmuş.

sanat eseri için:

kosovo

chernobog
şu anda organ kaçakçılarının,mafya liderlerinin cenneti sayılan doğu avrupanın en büyük amerikan üssü.hatırlarsınız,mit yakın zamanda buradaki arnavut başından gizli bir operasyon çekmişti fetoculara karşı.bir sürü fetocu ''öğretmen'' özde emek hırsızı ülkeye getirilmişti.

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/kosovo/10039964/Fugitive-Balkans-drug-lord-arrested-in-Kosovo.html

http://balkania.tripod.com/resources/terrorism/kla-drugs.html

https://tr.sputniknews.com/analiz/201802191032317350-balkanlarin-pandora-kutusu-10-yil-bagimsizlik-kosovaya-neler-getirdi/

https://tr.sputniknews.com/avrupa/201801161031838495-gangstas-paradise-kosovadaki-derin-savasin-ic-yuzu/


not: bu bahsettiğim şey de jure olan sırbistan toprağı olan bölge değil,uçk'lı milislerin ülkesidir.

katolik kilisesi

chernobog
yönetim merkezi vatikan olan papa tarafından yönetilen kilise.isaya inanmayan pagan insanları halka açık alanlarda canlı canlı yakmak,müslümanlara sefere giderken ortodoks kilisesindeki ganimetin fazla olduğunu düşündüğü için istanbulu yağmalamak,bilim insanlarını önce iman ettirmeye çalıştırıp sonra işkence yapmak,italyan mafyalarıyla bağlantılı olmak,her zaman güçlünün yanında olmak,çocuk tacizci rahiplere karşı üç maymunu oynamak,kübaya kilise açmak istemek,barbarlara taç giydirmek,aforoz,endüljans,enterdi gibi çeşitli fantezileri vardır.
2

gnostisizm

chernobog
etkileyici dini öğretilerden birisi.gnostikler;katolik kilisesinin dogmacılığına karşı akılcılığı benimsemiş,kurtuluşa giden yolda sadece dini öğretilerin yeterli olmadığı bunun için akıl ve sezginin de gerektiğini savunan mistik bir felsefedir.bugün gnostizm her ne kadar hristiyanlık içi 'sapkın' bir öğreti olarak adlandırılsa da ben şahsen gnostizmin pagan felsefesi ve akılcılığın birleşimi olarak ayrı bir düşünce sistemi olduğu düşünüyorum.tabii ki bugün kabul edilmeyen incillerden olan tomas incilinde gnostizm etkisi olduğu bariz şekilde belirgin ama bu durum onu hristiyanlığın bir parçası yapmıyor.sonuçta son elli yıllık araştırmalarda geçmişe sürekli daha geri giden bir düşünce sisteminden bahsediyoruz ki zamanında avrupada katoliklerin sansürü yüzünden gnostizm ilk kez 19.yüzyılda avrupa tarafından tekrar keşfedildi.

bugünlerde kabul gören genel görüş,gnostizmin hristiyanlıktan çok kısa bir süre önce çıktığına,hristiyanlığın acıyı ve bu dünyada gerçekleşemeyecek olan krallığın insanları daha çok etkilediğine,Gnostisizmin ise içe yönelik anlamlar ve ağır dili yüzünden ancak üst tabakanın dini olduğuna bu yüzden hristiyanlığın daha çabuk yayıldığını savunur.hristiyanlığın hakimiyetinden sonra ise Gnostisizmin hristiyanlığın içine girip kendini tek gerçek hristiyanlık olarak tanımladığını söylerler.bugün Gnostisizm ile bağdaşlaştırılan en önemli söz ''kendini bilen her şeyi bilir'' adlı felsefedir.

ilgisini çekenler için güzel bir makale:
https://www.makaleler.com/gnostisizm-nedir

ampirizm

chernobog

Ampirizm,ampirisizm ya da diğer adıyla rasyonellik,deney dışında hiçbir yoldan bilgi edinilemeyeceğini savunan felsefi öğreti.en büyük savunucusu sayılan francis bacon her ne kadar kendisini rahat bırakması için hristiyan kilisesinin öğretilerini kabul ettiğini açıklasa da insanların yaşam kalitesini arttırmak için bilimin dinden ayrılması için elinden geleni yapmıştır.

leonid brejnev

chernobog
bir söz vardır bilirsiniz ''kanuni yavuzun hazinesini kullanmıştır,dönemini bittiğinde hazine boş sayılırdı.'' bu adam da aynı şekilde stalin'in yaptığı politikaların son ekmeğini yemiştir.uzaya uydu yollayan,askeri harcamalarda birinci,dünyanın en iyi iki ekonomisinden birisi olan ülke kendisi gittikten sonra (1982'de ölümüyle beraber) on yıl daha dayanamadan tarihe karışmıştır.

kendisinin dönemi sovyetlerdeki duraklamanın dönemidir,ölümünde japonya ve avrupa birliğinin ekonomisi sovyetleri çoktan sollamıştı bile.istatistik verirsek:
1966-70 arası: %41 milli gelir artışı,%33 kişi başına gelir artışı
1971-75 arası: %28 milli gelir artışı,%24 kişi başına gelir artışı
1976-80 arası:%21 milli gelir artışı,%18 kişi başına gelir artışı
1981-85 arası(brejnev 82'de ölüyor onun yerine gelen andropov ve çernenko yönetimleri brejnev sonrası gorbaçova geçiş dönemi sayılır):
%14 milli gelir artışı,%9 kişi başına gelir artışı

mihail gorbaçov

chernobog
sovyetler birliğinin son lideri,amerikanın rüyası,rusyanın kabusu.saolsun kendisi glasnost politikasıyla ülkenin içine yabancı ajanları doldurmuş,perestroyka politikası ile ülkenin ekonomisini iflas ettirmiştir.neo-liberalleşmenin ortaya çıktığı seksenli yıllarda ülkesini yöneten liderler halkı tarafından pek sevilmezler ancak üst kademe tarafından sevilirler(thatcher buna bir örnektir.)ancak bu adamı rusyanın bürokrasi kademesinde bile seven yok bir insan kendisini bu kadar nefret ettirir mi?sadece küreselci birkaç avrupalıdan başka kendisini seven yok utanç verici bir durum olsa gerek.rusya'da 1996 yılında girdiği seçimlerde son sıralardaydı.

ayrıca sovyetler birliği yıkıldıktan sonra komünizme dair hiçbir şey paylaşmayan çevreci bir adamın sbkp içinde yükselmesi sisteminde ne kadar köhneleşmiş olduğunun bir başka boyutudur.son olarak eklemek istiyorum ağustos 1991'de görevi devretmediği kızıl orduya aralık ayında yeltsin ipleri eline alınca göreve çağırması kendisinin karakterini açıkça artık ortaya koymaktadır.

kendisiyle dalga geçmek için döneminde hazırlanmış arkada ünlü rus müziklerinin olduğu şarkı için:''Özgürlük ister misin?Glasnost ister misin?Perestroyka ister misin,kola ister misin?Da,da!''

lev troçki

chernobog
1917'den sonra hep ingiltereden veya almanyadan tamamlayıcı bir komünist devrim beklemiştir.ancak tarih yirminci yüzyıldaki devrimlerin çin,doğu avrupa,latin amerika ve afrikada çıktığını gösterdi bu bakımdan avrupa merkezli olması ve dünyanın geri kalanına pek önem vermemesi eleştirilebilir.troçki,devrimin ''kızıl süngülerle'' tüm dünyaya taşınması gerektiğini savunuyordu bu bakımdan kendisine en hafifçe hayalci diyebiliriz.troçkinin ''ya uluslararası devrim ya da sosyalizmin olanaksızlığı'' tezi aslında sosyalizmin olanaksızlığını işaret eder çünkü her yerde sınıf ayrımları aynı olsa bile her ülkenin iç dinamiği farklıdır tüm dünyayı kapsayacak bir isyan en azından benim gözümde imkansız gözüküyor.ölümüne-ya da öldürülüşü- kadar (1940) bu teoriyi savundu,bunun için japonlara karşı bir milli bir cephe öneren çinli sosyalistlere karşı çıktı ve maoizmin ideolojik düşmanlarından birisi oldu.kendisinin en talihsiz açıklamalarından birisi de sovyet devriminin mimarı lenin'i fransız devriminin ünlü devrimcisi robespierre'ye benzeterek ''maximillien lenin'' adını takıp iki devrimi de aşağılaması oldu.
iyi bir ailede doğmuş ve iyi bir entelektüelin rotasını avrupaya kırması aslında şaşırtıcı değil.sonuçta troçki eski bir menşevik.kendisi de zaten bugün rusya ve diğer ex sovyet ülkelerinde avrupalı bir marksistten farklı bir gözle bakılmıyor ama bunda sovyetler birliğinde lenin ve stalin hariç birinci politbüronun neredeyse sansüre uğraması bir etken.
9 /

bunlar ilginizi çekebilir