confessions

cemree

Bira  · 25 Nisan 2017 Salı

  1. toplam giri 147
  2. takipçi 31
  3. puan 2885

muhammed peygamberin sara hastası olması ihtimali

cemree
Temporal lop epilepsi hastaliginin taniminda hastanin cesitli travma nöbetlere maruz kalmasinin yani sira hastaligin nörolojik etkilerinden dolayi halüsinasyonlar gördügü, narsist davranis bozukluklarina yöneldigi bilinmektedir. Bugünkü gelismlerle bu tarz hastaliklara maruz kalan kisilere ilac tedavisinin yani sira psikologlar tarafindan davranis terapileri de uygulanmaktadir.

Hastalar narsist davranis bozuklugunun yani sira, yüksek ve olmayan varliklara inanma, onlarla temasa gecme, din ve ahlak konulariyla asiri ugrasma, kontrol edilemeyen cinsel düsünceler ve eglemler de gözlemlenmektedir.

Hadisler, kuran'in icerigindeki Muhammedin cinsel hayatina getirilen düzenlemeler, din ve ahlaka olan asiri düskünlügü, kafasinda olusmus Allah fikrini asiri derece yükseltmesi gibi ayetlerden de Muhammedin böyle bir hastaliga maruz kaldigini rahatlikla gözlemleyebilmekteyiz.

Simdi Muhammedin bu hastaliga sahip oldugunu göstere ayet ve hadisleri görelim

ayet ve hadislerdeki sara hastalığı belirtilerine dikkat edin. !!!!!!!!!!!

Ravi: Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Hadis: Şöyle demiştir: Hâris b. Hişâm radiya`llâhu anh Resûlu`llâh salla`llâhu aleyi ve sellem`den: “Yâ Resûllâ`llâh, sana vahiy nasıl gelir?” diye sordu. Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ahyânen bana çıngırak sesi gibi gelir ki bana en ağır geleni de budur. Benden o hâl zâil olur olmaz (Meleğin) bana söylediğini iyice bellemiş olurum. Ahdânen Melek bana bir insan olarak temessül eder. Benimle konuşur. Ben de söylediğini iyice bellerim. -Âişe radiya`llâhu anhâ der ki: Resûl`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`i soğuğu pek şiddetli bir günde kendisine vahiy nâzil olurken görmüşlüğüm vardır. (İşte öyle soğuk bir günde bile) kendisinden o hâl geçtiği vakitde şakaklarından şapır şapır ter akardı .

Ravi: Ubadetu`bnu`s-Samit
Hadis: Resulullah (sav)`a bir vahiy geldiği zaman, vahiy sebebiyle onu bir gam ve keder alır, yüzünün rengi uçardı. Bir gün Cenab-ı Hakk yine vahiy indirmişti ki aynı hal onu sardı. Keder hali açılınca: “(Zina haddiyle ilgili hükmü) benden alın. Allah onlar hakkında yol kıldı (yani çok açık şekilde had beyan etti): Bekar bekarla zina yapmışsa cezası yüz sopa ve bir yıl sürgündür. Dul dulla zina yaparsa yüz sopa ve recm`dir.”

Ravi: İbnu Abbas
Hadis: “Ey Muhammed! Cebrail sana Kur`an okurken, unutmamak için acele edip onunla beraber söyleme (sadece dinle)” (Kıyamet 16) mealindeki ayet hakkında şu açıklamayı yaptı: “Hz. Peygamber (sav) vahiy geldiği zaman büyük bir şiddet (ve ağırlık) hissederdi. Bunun tesiriyle dudaklarını kımıldatırdı. Bunun üzerine şu ayet indi. (mealen): “(Ey Muhammed, Cebrail sana Kur`an okurken acele edip onunla beraber söyleme (sadece dinle). Onu toplamak ve okutmak bize aittir” (Kıyamet 16). İbnu Abbas devamla der ki: “Ayette geçen “onun toplanması” tabirinden murad “(yeni nazil olan) ayetin Hz. Peygamber (sav)`in kalbinde toplanması, yerleşmesi, sonra da Hz. Peygamber (sav) tarafından okunmasıdır.” “Biz vahyi okuduğumuz zaman, sen onun kıraatine uy” (18. ayet) ayetinde de, “Dinle ve sus, sonra onu sana biz okuturuz” denmektedir. Bu vahiyden sonra, Cibril (a.s.) vahiyle gelince, sadece dinlerdi. Cibril gidince yeni gelen vahyi, kendisine nasıl okunmuş ise, öylece okurdu.”

Ravi: Aişe
Hadis: Resulullah (sav)`a vahiy olarak ilk başlayan şey uykuda gördüğü salih rüyalar idi. Rüyada her ne görürse, sabah aydınlığı gibi aynen vukua geliyordu. (Bu esnada) ona yalnızlık sevdirilmişti. Hira mağarasına çekilip orada, ailesine dönmeksizin birkaç gece tek başına kalıp, tahannüsde bulunuyordu. -Tahannüs ibadette bulunma demektir.- Bu maksadla yanına azık alıyor, azığı tükenince Hz. Hatice (ra)`ye dönüyor, yine aynı şekilde azık alıp tekrar gidiyordu. Bu hal, kendisine Hira mağarasında Hak gelinceye kadar devam etti. Bir gün ona melek gelip: “Oku!” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Ben okuma bilmiyorum!” cevabını verdi. (Aleyhissalatu vesselam hadisenin gerisini şöyle anlatıyor: “Ben okuma bilmiyorum deyince) melek beni tutup kucakladı, takatim kesilinceye kadar sıktı. Sonra bıraktı. Tekrar: “Oku!” dedi. Ben tekrar: “Okuma bilmiyorum!” dedim. Beni ikinci defa kucaklayıp takatim kesilinceye kadar sıktı. Sonra tekrar bıraktı ve “Oku!” dedi. Ben yine: “Okuma bilmiyorum!” dedim. Beni tekrar alıp, üçüncü sefer takatim kesilinceye kadar sıktı. Sonra bıraktı ve: “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, Rabbin kerimdir, o kalemle öğretti, insana bilmediğini öğretti” (Alak 1-5) dedi.” Resulullah (sav) bu vahiyleri öğrenmiş olarak döndü. Kalbinde bir titreme vardı. Hatice`nin yanına geldi ve: “Beni örtün, beni örtün!” buyurdu. Onu örttüler. Korku gidinceye kadar öyle kaldı. (Sükunete erince) Hz. Hatice (ra)`ye başından geçenleri anlattı ve; “Nefsim hususunda korktum!” dedi. Hz. Hatice de: “Asla korkma! Vallahi Allah seni ebediyen rüsvay etmeyecektir. Zira sen, sıla-i rahimde bulunursun, doğru konuşursun, işini göremeyenlerin yükünü taşırsın. Fakire kazandırırsın, misafire ikram edersin, Hak yolunda zuhur eden hadiseler karşısında (halka) yardım edersin!” dedi. Sonra Hz. Hatice, Aleyhissalatu vesselam`ı alıp Varaka İbnu Nevfel İbnu Esed İbnu Abdi`l-Uzza İbni Kusay`a götürdü. Bu zat, Hz. Hatice`nin amcasının oğlu idi. Cahiliye devrinde Hıristiyan olmuş bir kimseydi. İbranice (okuma) yazma bilirdi. İncil`den, Allah`ın dilediği kadarını İbranice olarak yazmıştı. Gözleri ama olmuş yaşlı bir ihtiyardı. Hz. Hatice kendisine: “Ey amcaoğlu! Kardeşinin oğlunu bir dinle, ne söylüyor!” dedi. Varaka Aleyhissalatu vesselam`a: “Ey kardeşim oğlu! Neler de görüyorsun?” diye sordu. Aleyhissalatu vesselam gördüklerini anlattı. Varaka da O`na: “Bu gördüğün melektir. O, Hz. Musa`ya da inmiştir. Keşke ben genç olsaydım (da sana yardım etseydim); keşke, kavmin seni sürüp çıkardıkları vakit hayatta olsaydım!” dedi. Resulullah (sav): “Onlar beni buradan sürüp çıkaracaklar mı?” diye sordu. Varaka: “Senin getirdiğin gibi bir din getiren hiç kimse yok ki, ona husumet edilmemiş olsun! O gününü görürsem, sana müessir yardımda bulunurum!” dedi. Ancak çok geçmeden Varaka vefat etti ve vahiy de fetrete girdi (kesildi).

Ravi: Yahya İbnu Ebi Kesir
Hadis: Ebu Seleme İbnu Abdirrahman`a Kur`an`dan ilk inenin ne olduğunu sordum. “Ya eyyühe`l-Müddessir (ey örtüsüne bürünmüş)! (suresi)dir!” dedi. Ben; “İyi ama, başkaları ilk inenin İkra` bismi Rabbikellezi halak (süresidir). diyorlar” dedim. Bunun üzerine Ebu Seleme: “Ben bu hususta Hz. Cabir (ra)`e sormuştum. O bana; “Sana, Resulullah Aleyhissalatu vesselam`ın söylediğinden başka bir şey söylemeyeceğim, Aleyhissalatu vesselam: “Bir ay kadar Hira magarasına mücavir oldum (itikafa girdim). Mücaveretimi (itikafımı) tamamlayınca, dağdan indim. Derken bana bir seslenen oldu. Sağıma baktım, hiçbir şey görmedim. Soluma baktım, yine bir şey görmedim. Arkama baktım bir şey görmedim. Derken başımı kaldırdım, bir şey gördüm, ama (bakmaya) dayanamadım. Hemen Hatice`nin yanına geldim: “Beni örtün!” dedim. Derken şu ayetler nazil oldu. (Mealen): “Ey örtüsüne bürünen! Kalk! (insanları ahiretle) korkut! Rabbini büyükle, elbiseni temizle. Pislikten kaçın..” (Müddessir suresi). Bu vahiy namaz farz kılınmazdan önceydi.”

Ravi: Ömer
Hadis: Resulullah (sav)`a vahiy indiği zaman, yüzünün yakınlarında arı uğultusu gibi bir ses işitilirdi. Bir gün, O`na vahiy indirildi. Bir müddet öyle kaldı. Sonra o hal açıldı. O da Mü`minun suresinden ilk on ayeti okudu: “Mü`minler kurtuluşa ermiş, umduklarına kavuşmuşlardır. Onlar namazlarını Allah`tan korkarak, hürmet ve tevazu içinde ve tadil-i erkan ile kılarlar. Onlar dünya ve ahiretlerine faydası dokunmayan her türlü şeyden yüz çevirirler. Onlar nail oldukları her türlü nimetin zekatını aksatmadan verirler. Onlar namuslarını korurlar. Ancak hanımlarına ve cariyelerine karşı müstesna, bunlarla olan yakınlıklarından dolayı kınanmazlar. Kim helal sınırını aşarak bunların ötesine geçmek isterse, işte öyleleri haddini aşmış olanlardır. O mü`minler ki, Allah`a ve kullara karşı olan emanet ve mesuliyetlerini yerine getirirler ve sözlerinde dururlar. Onlar namazlarını devamlı olarak, vaktinde ve şartlarına riayet ederek kılarlar, işte onlar varislerin ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetine varis olurlar. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır” (Mü`minun, 1-11). Arkadan dedi ki: “Kim bu on ayeti yerine getirirse cennete girer.” Sonra kıbleye yöneldi ve ellerini kaldırıp: “Allahım (hayrımızı) artır, bizi (iyilik yönüyle) noksanlaştırma. Bize ikram et, zillete düşürme. Bize ihsanda bulun, mahrum etme. Bizi tercih et, (düşmanlarımızı) bize tercih etme. Allahım, bizi razı kıl, bizden de razı ol!” buyurdular.

Ravi: Ibnu Mes`ud
Hadis: Allahu Zülcelal hazretleri vahiy suretiyle konuştuğu zaman sema ehli bir ses işitir ki bu, demir bir zincirin düz bir kaya üzerinde hareket etmesiyle çıkan çıngırak sesine benzer. Sema ehli bu sesi duyunca korku ve haşyetten bayılırlar. Cibril (a.s.) kendilerine gelinceye kadar bu halde devam ederler. O gelince korku, kalplerinden açılır. Hemen: “Ey Cibril, Rabbiniz ne buyurdu?” diye sorarlar. O: “Hakkı söyledi” der. Sema ehli hep bir ağızdan: “el-Hak, el-Hak” diye söyleşirler.

Ravi: Zeyd b. Sâbit
Hadis: “Resûlu'llâh … Efendimize gelen vahyi yazardim. Vahiy nâzil oldugu vakitte (onu) bir sikinti kaplar, inci taneleri gibi siddetli bir ter dökerdi de ondan sonra açilirlardi. Kendileri bana imlâ buyurur, ben de yazardim…”

Ravi: Ebû Hüreyre
Hadis: “Vahiy nâzil olurken en evvel vücûd(una) bir titreme gelirdi”; “Vahiy nüzûl ederken kendilerini (tasa ve kaygi kaplar yüzü kül gibi olur ), gözlerini kaparlar ve horultuya (benzer) siddetli siddetli nefes alirlardi”

Ravi: Aişe
Hadis: Hz. Peygamber (sav)`e (yahudiler tarafından) sihir yapıldı, öyle ki, Resulullah (sav) yapmadığı bir şeyi yaptım vehmine düşüyordu. Bir gün benim yanımda iken Allah`a dua etti, sonra tekrar dua etti. Ve dedi ki: “Ey Aişe, hissettin mi, sorduğum hususta Allah bana fetva verdi?” “Hangi hususta Ey Allah`ın Resulü?” dedim. “İki kişi bana gelip, biri başucumda, diğeri de ayak tarafımda oturdu. Biri diğerine: “Bu zatın rahatsızlığı nedir?” dedi. öbürü: “Büyüdür!” dedi. Önceki tekrar sordu: “Kim büyüledi?” Diğeri: “Lebid İbnu`l`A`sam adındaki Beni Züreykli bir yahudi” diye cevap verdi. Öbürü: “Büyüyü neye yaptı?” dedi. Arkadaşı: “Bir tarakla saç döküntüsüne ve bir de erkek hurma tomurcuğunun içine” cevabını verdi. Diğeri: “Pekala, şimdi nerede?” diye sordu. Arkadaşı: “Zervan kuyusunda!” cevabını verdi.” Bunun üzerine Resulullah (sav) Ashabından bir grupla birlikte (ra) kuyuya gitti, ona baktı, kuyunun üzerinde bir hurma vardı. Sonra benim yanıma dönüp: “Ey Aişe! Allah`a yemin olsun, kuyunun suyu sanki kına ıslatılmış gibi (bulanık) ve (o kuyu ile sulanan) hurma ağaçlarının başları da sanki Şeytanların başları gibiydi!” dedi. Ben: “Ey Allah`ın Resulü! Onu (kuyudan) çıkardın mı?” diye sordum. “Hayır!” dedi ve ilave etti: “Bana gelince, Allah bana afiyet lütfetti ve şifa verdi. Ben ondan halka bir şer gelmesine sebep olmaktan korktum!” Resulullah onun gömülmesini emretti ve yere gömüldü.”

Tum bunlar tip dilinde “Temporal Lob Epilepsi” diye adlandirilan hastaligin belirtileridir. health.allrefer.com sitesinde Temporal Lob Epilepsi hastaliginin belirtileri su sekilde aciklaniyor;

Halüsinasyon: bir his organını uyaran hiçbir nesne veya uyarıcı olmaksızın, alınan bir hissin mevcudiyetine inanma halidir. Varsanı olarak da bilinir. Muhammed'in melekler, cinler gibi mantik disi varliklari gormesi, bugun tip dilinde ancak bu sekil izah edilebilir.

Kas gerilmesi (kaslarin istek disi hareket etmesi): kasların istem dışı oluşan seğirmelerini, spazmlarını ya da hareketlerini içeren bir grup duruma verilen ortak bir isim.

Korku: Muhammed'in korkudan ortulere sarinip dolandigini anlatan durum.

Anormal agiz hareketleri: Muhammed'in dudaklarinin neden istek disi hareket ettigini anlatan durum.

Terleme: Hadislerde acikca belirtiliyor ki, Muhammed vahiy anlarinda “en soguk gunlerde dahi” yuzunden ve vucudundan sakir sakir terler akiyor.

Yuz kizarmasi: Temporal Lob epilepsi hastalarinda gorulen bu belirti, Muhammed'in vahiy aninda da acikca goruluyor.

Hizli kalp atislari

Amnezi veya hafıza kaybı: ornek olarak verdigim son hadiste acikca goruluyor ki, Ayse'nin de anlatimiyla “öyle ki, Resulullah (sav) yapmadığı bir şeyi yaptım vehmine düşüyordu.” Muhammed'in hafiza kaybi yasadiginin acik belirtisi.

Aslinda Temporal Lob epilepsi hastaliginin tedavisi bugun mumkundur. Fakat o zaman bu hastalik hakkinda insanlar bilinc sahibi olmadiklari icin bu tur eylemleri cinler, periler, melekler ile aciklayabilmistir.

Konumuzla alakalı olduğu için Muhammedin cinsel ve Özel hayatini düzenleyen Ayetlere de bakalım;

Tanrı allahin, Muhammed'in kendisine yasakladigi cariyeleri tekrardan “helal” kildigini anlatan Tahrim suresi 1 ve 2. ayetler, Muhammed'in akraba evliligi yapmasina izin veren Ahzap suresi 50 ve 51.ayet. Kaldi ki tahrim suresi ahzab suresinden sonra geldigi icin konulan yasagi da kaldirmistir. Sanirim ilk etapta bu kadar muhammed'in cinsel hayati yeterli olacaktir.

Öte yandan Muhammed'in Allahi övdügü, ona tapinilmasi gerektigini anlatan ayetlerin sayisi oldukca fazladir. Bunun yani sira zamanin ahlaki kurallarini da belirleyen sayisiz ayetler vardir.

Bütün bunlardan ne anliyoruz?

Muhammed tamamen hastaligina uygun bir motivasyon sergiliyor. Cinsel istekleri, zamanin ahlaki kurallarini yanlis bulmasi ve degistirmek istemesi, nöbetlerin gelmesi, insan üstü varliklar görmesi, bunlarla iletisim icerisinde olmasi! Ayetlerin geldigi! anda takindigi fizik ve ruh halleri bütün bularin kanitidir.

Epilepsi ve ben isimli siteden Prof. Dr. Safiye Bilgin'in yazisindan bir alinti;

Epilepsi (halk arasında sar'a), eski çağlardan beri insanoğlu tarafından bilinmektedir. Sağlıklı görünen bazı kişilerin aniden yere yıkılarak bilinçsiz halde çırpınmaları sebebiyle bu çağlarda epilepsi hastalarına tanrılar tarafından cezalandırılmış veya içlerine kötü ruhlar girmiş kişiler gözüyle bakılmaktaydı. Epilepsinin incelenmesi ve tedavisi 1850'lerden günümüze kadar gelişimini sürdürmüştür. Uygun antiepileptik seçimi ve kullanımı yanında hastaların iyi izlenmesi sayesinde epilepsilerde tamamen iyileşme veya nöbetlerin 3/4 oranında azalması sağlanabilmektedir. Buna karşılık belirtilen uygun tedavinin seçilememesi ya da uygulanmaması, bilimsel olmayan tedavi yöntemlerin araştırılması gibi nedenler bu hastalığın kontrol altına alınamamasına sebep olmaktadır. Bu sebeple hasta ve ailesinin epilepsi hakkında bilgilendirilmeleri tedaviye başlama noktası olarak öncelik taşımaktadır.

Yazida altini cizdigim bolgeleri konunun ilk yazisindaki Muhammed'in vahiy anlarini anlatan hadisler ile kiyaslayiniz. Yine diger bir saglik sitesinden epilepsi hastaligi ile ilgili bir yazi.

Hastaların hemen yarısında nöbetten önce aura denilen kişiye özgü bir kriz öncesi duygu vardır. Bunlar herhangi bir yerde ağrı, kulak çınlaması, koku alma, hayal görme veya titreme biçiminde belirirler. Daha sonra bilinç kaybı ile beraber hasta yere düşer. Bütün vücudu kasılan saralının solunumu durur, rengi önce solar, sonra morarır.

Konunun ilk yazisinda paylastigim hadislerden alintilar;

Resulullah (sav)`a bir vahiy geldiği zaman, vahiy sebebiyle onu bir gam ve keder alır, yüzünün rengi uçardı.

Resulullah (sav)`a vahiy olarak ilk başlayan şey uykuda gördüğü salih rüyalar idi.

Resulullah (sav)`a vahiy indiği zaman, yüzünün yakınlarında arı uğultusu gibi bir ses işitilirdi.

“Vahiy nâzil olurken en evvel vücûd(una) bir titreme gelirdi”

Noroloji uzmani Prof. Dr. Safiye Bilgin soyle diyor;

Bunu izleyerek hasta derin ve hırıltılı nefes alıp vermeye başlar, bilinci kapalıdır. Daha sonra hasta açılır ancak henüz bilinci tam olarak yerine gelmemiştir ve şaşkın bir şekilde etrafa bakar.Uzman doktorun ustte bize ilettigi bilgileri su hadis ile kiyaslayiniz;

“horultuya (benzer) siddetli siddetli nefes alirlardi”

Yine diger bir sitede sara hastaligi hakkinda soyle bir bilgi verilmektedir;

Tonik kasılma denen bu devre yarım dakika sonra geçer, klonik kasılma denilen ihtilaçlar başlar. Kol ve bacaklar ritmik şekilde kasılıp gevşer. Bu konvülsiyanlar esnasında hasta idrarını kaçırıp altını kirletebilir ve dilini ısırabilir. Kasılma­lar gittikçe azalır ve hasta derin derin soluyarak bilincinin geri döndüğü ana kadar sakin bir şekilde yatar. Kendine geldiğinde işinin başına dönebilir.Derken şu ayetler nazil oldu. (Mealen): “Ey örtüsüne bürünen! Kalk! (insanları ahiretle) korkut! Rabbini büyükle, elbiseni temizle. Pislikten kaçın..” (Müddessir suresi). Bu vahiy namaz farz kılınmazdan önceydi.”

Muhammed'in Epileptik nobetlerini hekimlerimizin aciklamalariyla karşılaştıralım.

Sara(Epilepsi): Bir çeşit sinir hastalığıdır. Nedeni beynin çalışmasında görülen bir anormalliktir. Tıp dilinde epilepsi denir. Grand mal ve petit mal olmak üzere iki çeşidi vardır.

Grand Mal: Saranın ağır şekline grand mal denir. Hasta nöbet gelmeden önce aura denilen bir devre geçirir. Bu sırada da, nöbetin geleceğini anlar. Bu devrede, kulak çınlaması, belirli bir yerde ağrı, titreme vardır. Ne olduğunu anlayamadığı bir koku hisseder. Kısa bir süre sonra da, şuurunu kaybederek yere düşer. Vücudunda kuvvetli çırpınmalar başlar. Kol ve bacakları ritmik bir şekilde kasılıp, gevşer. Ağzı köpürür, dilini ısırabilir, farkında olmadan küçük ve büyük tuvaletini koyabilir. Bir süre sonra da kasılmalar azalır, derin bir soluk alarak sakinleşir ve kendine gelir.

Petit Mal: Saranın hafif şeklidir. Bu çeşit saralıda şuur kaybı görülür fakat, kasılma ve gevşemeler görülmez. Hatta bazen çevresindekiler kriz geçirdiğini bile anlamaz. İlkyardım olarak, kriz geçiren hastanın yaralanmasını önleyici tedbirler alınır. Dilini ısırmaması için de temiz bir mendili top yaparak ağzına koymak faydalıdır.Kulak çınlaması: Ustte uzman doktor epilepsi nobetlerinin agir olanini “Grand mal” nobet sekli olarak aciklamis. Bu agir nobet seklinin belirtilerinden biride ustte anlatildigi gibi “kulagin cinlamasidir”. Bakiniz Muhammed kendisine gelen “Grand mal” nobetini nasil anlatiyor;

Aişe r.a: Ya Resulullah! sana nasıl vahy geliyor? diye sordu. Resulullah s.a.v : “Vahy bana bazı vakitlerde çıngırak sesi gibi gelir ki, bana en ağır geleni de budur …… “ Buhari: 1.C.144.S

Titreme: Agir epileptik nobet belirtilerinden bir digeri ise vucudun degisik bolgelerinin istem disi titremesi.

Ibnu Abbas (radiyallahu anhuma), “Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) vahiy geldigi zaman buyuk bir siddet ve agirlik hissederdi. Bunun tesiriyle dudaklarini kimildatirdi. [Buhari, Tefsir, Kiyamet 1, 2, Bed'u'l-Vahy 4, Fedailu'l-Kur'àn 28, Tevhid 43; Muslim, Salat 147, (448); Tirmizi, Tefsir, Kiyamet, (3326); Nesai, Salat 37, (2,149,159).]

Altına kaçırmak: Agir epileptik nobet belirtilerinden bir digeri ise kaynakta uzaman doktorun yazdigi “farkında olmadan küçük ve büyük tuvaletin koyulmasi.” Bakiniz Muhammed kendisine yine siddetli bir sekilde inen ayet karsisinda korkudan ortülere ortünüp bürünüyor. Altina kacirdigini adeta itiraf ediyor;

Muddesir
1. Ey giysisine bürünüp kenara çekilen!
2. Kalk da uyar!
3. Rabbinin yüceliğini duyur!
4. Temizle giysilerini!
5. Uzaklaştır kendinden pisliği!

Muslumanlar yukaridaki pisligi “putlara tapma, kotuluk yada sirk” olarak izah etmeye calisirlar. Oysa ayette gecen “elbise, giysi” kelimesi durumun gercek yuzunu gayet iyi bir sekilde acikliyor.

Deve'nin diz çökmesi: Diger bir rivayete gore vahiy indigi anlarda Muhammed'in devesi bile vahiyin siddetine dayanamaz ve yere cokermis.

“Bu şekilde gelen vahyin ağırlığı bazan öyle bir dereceye ulaşırdı ki, Rasulüllah (s.a.v.) devesinin üzerinde ise, deve ağırlıktan yere çöküyordu.” İbnu'l-Kayyim, Za'dü'l-Maâd, 1/25.

Bazi bilimsel arastirmalara gore hayvanlar insanlardaki epileptik nobetleri onceden sezebiliyor. Konu hakkinda lutfen assagidaki yaziyi okuyunuz;

Epilepsi Alarmı Veren Köpekler; Dr. Brown, araştırmaları sırasında köpeklerin epilepsi krizlerini önceden hissettiğini farketmiş. Bulgularına göre köpekler, beyindeki elektrik boşalmalarını ve kimyasal değişimleri, hatta insanların kendilerinin farkedemediği nöbet öncesi davranış değişikliklerini bile algılayabilir. Ancak eğitimli olmayan köpekler, sahibindeki bu değişikliği algıladığı durumlarda korku ve paniğe kapılıyor. Dr. Brown'ın eğitimi sayesinde ise köpekler içgüdüsel sezgilerini olumlu yönde kullanabiliyor, sahibini uyarıyor.

Hayvanlarin bazi dogal icudulerinin insanlardan daha gelismis oldugu bilinmektedir. Dr. Brown'un arastirmasi kopek uzerine. Develerin tipki kopekler gibi epilepsi nobetlerini onceden sezebilme yetenegi var mi yok mu bilemeyiz. Arastitilmasi lazim.

Peygamber hastalığını bütün müslümanlara miras bıraktı işte hüküm:

HAŞR-7. “Allah'ın, (fethedilen) ülkeler halkından Peygamberine verdiği ganimetler, Allah, Peygamber, yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet olmaz. Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.”
alıntı

türkçü kürtçü olmanın mantığı

cemree
türkçü, kürtçü olmanın mantığı dersleri berbat olan başarız bir öğrencinin durumu gibidir. o öğrenciye tembel, başarısız vs demeniz onun kolay kolay kabulleneceği birşey olmayacaktır.

Başarısız bir öğrenciye zekisin ama çalışmıyorsun dendiği zaman gerçekten zeki olduğunu düşünüp derslerinde başarısız olmanın arkasında başka nedenler arar. nasıl ki şuan da türk ve kürtlerin çok acı durumda olmasına rağmen kendilerini üstün görmeleri gibi.

*- hiç birşey üretmiyoruz
* -dünya pazarında bizi temsil edecek adam akıllı birşey yok
* -bilimde tübitak örneği ile dünyanın en rezi ülkesi olduğumuz düşünüyorum
* -sağlık alanında başarımız yok ( yaraları hızlı iyileştiren bir buluşun tübitak tarafından seçilmeyip, papaz eriğini imam eriğine çevirme projesinin seçimesi)
*-Ülkecek oy kullanma mantığımız ''kötünün iyisini arama'' iyiyi aramıyoruz.

Bir kaç örnek vermek istiyorum. hepsi son aylarda yeni icatlarla ilgili

-almanlar tarafından VTOL Hava Taksisi testi başarıyla geçti. bizim hala ürettiğimiz arabamız yok lan

-Nebraska-Lincoln üniversitesinde mühendisler bilgisayar ısısından elektirik üretti.

-ABD-Alabama merkezli Volatile Analysis şirketi kanser tespiti yapan sakız üretti.

-British Columbia Üniversitesi'nden bilim insanları bakterileri kullanarak, kirli suları içme suyuna çeviren bir sistem geliştirdi.

-Mayo Klinik tarafından yapılan Omurilik İmplantı Sayesinde Felçli Hasta Ayağını Oynatabildi.

-Michigan State Üniversitesi'nden araştırmacılar tümüyle mürekkepli yazıcı kullanarak ilk esneyebilir entegre devreyi geliştirmeyi başardılar. Bu sayede akıllı kumaşların seri üretimi yapılabilecek ve maliyet düşecek

-Tokyo tabanlı girişim şirketi Vaqso , sanal gerçekliği arttıracak oyunların vb. tecrübelerin kokusunu alabileceğiniz sanal gerçeklik başlığı geliştirdi. Tokyo'da basın konferansında tanıtılan Vaqso VR gözlük online oyunlarda kokular sayesinde gerçekliği artırmayı planlıyor.

-İspanyol Arkyne Technologies Bioo Telefonunuzu ,Saksıdaki Bitkinizin Fotosentez Enerjisiyle Şarj Ediyor

daha fazlasını bir başlık altında topluyorum (bkz:en son buluşlar icatlar)

kısaca dünya bizim çok çok önümüzdeyken bataklığın içinde üstün olduğunu söylemek üstelik bu üstünlüğünün sırf ırkından dolayı olduğunu düşünmek utanç verici.

Üstün mü olmak istiyorsunuz ya da bununla övünmek mi istiyorsunuz, ya da kendine milliyetçimi diyorsun milletini övmek mi istiyorsun. bak mesela çok iyi bir roman yazıldığı zaman ''fransız yazar'' ingiliz yazar'' gibi milleti vurgulanır ya da ''koreli yönetmen'' japon bilim insanları''. Kişisel olarak birşeyler başarmış bir insan olursanız sadece kendinize değil ülkeniz ve milliyetinize ister istemez gurur kaynağı olacaksınız. Kanserin %100 tedavisini bulduğun zaman bu ''türkler kansere çare buldu'' diye haber olur tarih boyunca böyle bilinir.

yazıyı çok uzattım ama bunu yazmamın sebebi çevrem, arkadaşlarım sosyal medya vs sürekli türkçülük üstünlük vs dem vurup insan olarak hiç bir başarısı olmayan sadece tüketiçi tipler olmaları.

umarım bir gün üretip başarırız o zaman övündüğümüz, övüneceğimiz somut birşeyler olur.en son buluşlar icatlar

cemree
-Nebraska-Lincoln üniversitesinde mühendisler bilgisayar ısısından elektirik üretti.

-ABD-Alabama merkezli Volatile Analysis şirketi kanser tespiti yapan sakız üretti.

-British Columbia Üniversitesi'nden bilim insanları bakterileri kullanarak, kirli suları içme suyuna çeviren bir sistem geliştirdi.

-Mayo Klinik tarafından yapılan Omurilik İmplantı Sayesinde Felçli Hasta Ayağını Oynatabildi.

-Michigan State Üniversitesi'nden araştırmacılar tümüyle mürekkepli yazıcı kullanarak ilk esneyebilir entegre devreyi geliştirmeyi başardılar. Bu sayede akıllı kumaşların seri üretimi yapılabilecek ve maliyet düşecek

-Tokyo tabanlı girişim şirketi Vaqso , sanal gerçekliği arttıracak oyunların vb. tecrübelerin kokusunu alabileceğiniz sanal gerçeklik başlığı geliştirdi. Tokyo'da basın konferansında tanıtılan Vaqso VR gözlük online oyunlarda kokular sayesinde gerçekliği artırmayı planlıyor.

-İspanyol Arkyne Technologies Bioo Telefonunuzu ,Saksıdaki Bitkinizin Fotosentez Enerjisiyle Şarj Ediyor

( güncellenecek )

aziz yıldırım

cemree
Türkiye de değeri bilinmeyen insanların başında gelir herhalde. adam kendi servetinden çok kez verdi fenerbahçeye ömrünü adadı 2, 3 sene şampiyon olamayan fb taraftarı yaptıklarını çok çabuk unuttu.

internetten film dizi izlemek

cemree
Korsan film yayana 'yavaş internet' cezası!
Kültür ve Turizm Bakanlığınca telif haklarına yönelik hazırlanan yasa taslağında, gençlerin sık başvurduğu korsan film ve dizileri farklı mecralarda paylaşma eylemlerine "internet yavaşlatma" cezası verilmesi öngörülüyor.

Taslağa göre, internetten film veya dizi indirip izleyen değil, bu filmi "Torrent" gibi programlar üzerinden farklı kullanıcılara yayan aboneler, kurulacak "Dijital Telif Hakkı İhlalleriyle Mücadele Merkezleri" tarafından önce iki kez uyarılacak

Bir cezadan öte "bilinçlendirme" amacıyla gerçekleştirilecek bu yaptırımda, iki uyarıya karşın eylemlerine devam eden kişilerin 6 aya kadar internet hızı yavaşlatılacak

Dijital alanda getirilmesi planlanan ikinci düzenleme ise faaliyetleri izinsiz içerik ve eserlerin paylaşılmasına yönelik "ihlalci internet sitelerine" erişimin tamamen engellenmesi olacak

gelmiş geçmiş en büyük devrimci

cemree
bahoz erdal olabilir. Avrupayı titreten güçlü cihan devletimizin hakkında 50 den fazla yaptığı öldürüldük haberi üstelik mit'in teğit ettik açıklamalarına rağmen hala hayatta. bizim devletimiz yalan söylemeyeceği için bahoz erdal'ın dirilmeyi bulmasıyla en büyük devrimi yaptığını dolayısıyla en büyük devrimci olduğunu düşünüyorum.

atatürkçülerin tayyipçilerden daha tahammülsüz olmaları

cemree
Bu sözlükte gördüğüm bir takım arkadaşlar sebebiyle kanıya vardığım durum. Tayyipçilerin bir kısmı en azından ''çalıyor ama çalışıyor'' diyebiliyorken Atatürkü sevmiyorum demek bile suç sayılıyor. Atatürkü troll mahiyetinden çıkıp ciddi ciddi tanrı olarak mı görüyorsun bre cahil ? insan hata yapamaz mı ? yapar atatürkte insandı ve hataları var. bu hatalar kimileri için kabul edilemeyecek şeyler, kimileri için önemsenmeyecek şeyler o yüzden kimin sevip sevmediğine sizene be bağnazlar.
1

jilet artık yok kardeş

cemree

jilet ahmet sevdiğimiz bir abimizdi. janti adamdı, adabı giyinmeyi çok iyi bilirdi. mesela ben bilmem.
çok gülerdi, ben gülmem.
bu kapıdaki arkadaş abi köye para dediğinde sırtını dönerdi. ben dönmem.
agop, abi beni kapıdan al dediğinde dalga geçerdi. ben geçmem
jilet ahmet sevdiğimiz bir abimizdi ama parayı da bi tuhaf dağıtırdı.
ne varsa elinde gene döner dolaşır onun elinde kalırdı. benim kalmaz.
bizde para masaya konur. herkes ihtiyacı kadarını alır.
jilet abim silahını adamına taşıtırdı. ben silahımı saklamam.
abim bu masaya şöyle fiyakalı, ama biraz da yamuk otururdu. ben arkamı arkadaşlara verince, şöyle yaslanırım bi geriye.
koltuk sende kalsın kardeş, arkamda durma yeter.

harry potter'daki büyüler

cemree
işsiz gibi tek tek okuduğum hafızamdan bir türlü atamadığım büyülerdir.
liste şu şekildedir.
Aberton: Üst düzey de kilit açma büyüsüdür.Alohomora büyüsünün işe yaramadığı zaman kullanılır,Alohomora büyüsünden daha güçlüdür. Fantastik Canavarlar Nelerdir Nerelerde Bulunurlar filmi ve senaryo kitabında yer alır.
Absorbe Protegum: En büyük ve en güçlü kalkan büyüsüdür. Öğrenimi aylar hatta yıllar alabilir. Uygulanışı ise çok tehlikelidir. Eğer yapan büyücünün gücü yetmezse bu yüzden ölebilir.
Accio: Asayla gösterilen nesneyi yanına getirir.
Aguamenti: Asadan su çıkarma büyüsüdür.
Alarte Ascendarev: Gösterilen nesneyi fırlatma büyüsüdür.
Alohomora: Kilit açma büyüsüdür.
Aklapakla: Pis bir bölgeyi temizlemeye yarayan büyüdür.
Anapneo: Boğazına bir şey kaçan birini kurtarma büyüsüdür.
Anteoculatia: Kurbanın saçlarını boynuza dönüştüren büyü.
Antonin Dolohov'un Büyüsü: Sadece Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı kitabında sesi kısık olan Antonin Dolohov tarafından yapıldığından büyünün gerçek adı bilinmemektedir. Bu büyüde asa bir tür kesme işareti yapar ve mor bir alev huzmesi çıkar. İç organlarda büyük hasara neden olurken dışta bir şey görünmez.
Aparecium: Görünmez mürekkebi görünür hale getiren büyüdür.
Apulosayoni: Mürekkep, parşömen ve tüy kalemi büyüler. Kişinin söyledikleri kendiliğinden parşömene yazılır.
Aqua Erecto: Kaynar su püskürtme büyüsüdür.
Arania Exumai: Dev örümcekleri bayıltan büyüdür.
Aresto Momentum: Momentumu yani hızı azaltır, eğer biri yüksek bir yerden düşerken uygulanırsa düşüşü yavaşlar ve yarasız bir iniş yapar. Dumbledore, Harry'nin 3. yılındaki Quidditch maçında Ruh Emiciler nedeniyle süpürgesinden düştüğünde yapmıştı. Aynı şekilde Hermione bunu Bellatrix'in kasasına giderken araçtan düştükleri bölümde yapmıştır.
Ascendio: Kişiyi yükseğe sıçratan büyüdür.
Avada Kedavra: Kişiyi doğrudan öldüren tek lanettir ve karşı büyüsü yoktur. Uygulanması yasak olan ve cezası çok ağır olan 3 Affedilmez Lanetten biri olmakla birlikte bu lanetten sağ çıkabilen tek kişi Harry Potter'dır. Bu laneti en çok Lord Voldemort ve Ölüm Yiyenler kullanır.Sihir, isabet ettiği kişiyi öldürmesiyle ünlüdür. Yapıldığında yeşil bir ışık çakar ve göğü yararcasına gelen devasa bir şeyin hışırtısı duyulur. Bu lanetin isabet ettiği kişi tek bir iz veya işaret bırakmadan ve daha yere düşmeden ölür. Hiçbir kalkan büyüsü onu durduramaz. Ayrıca son kitapta adı geçen Mürver Asa ile yapılırsa çok daha tehlikeli olur. Bu lanetten sağ olarak kurtulmuş tek kişi, Lord Voldemort'un saldırısında anne ve baba bu lanetle ölürken, annesinin fedakarlığı sonucu hayatta kalmış olan Harry Potter'dır. Hayatta kalmış olmasına rağmen, alnında büyü sonucu oluşmuş şimşek biçiminde bir yara izi taşımaktadır. 2. Büyücü Savaşı'nın sonunda Lord Voldemort Harry'yi öldürmek için bu laneti uygulamış, ancak asası laneti Harry'ye uygulamayı reddedince lanet ters tepmiş ve Harry'nin Expelliarmus Büyüsü sayesinde kendi lanetinin hedefi olarak ölmüştür. Lanet çarptığı kişiyi o anda öldürür, eğer lanet isabet etmediyse ve başka bir cisme çarptıysa o cismi patlatır ya da yok eder. Kelime popüler sihir sözcüğü Abrakadabra ile alakalıdır, Orjini Aramiceden gelen avhadda kedhavhra "Bu kelime gibi kaybol" demektir. Avada Kedavra kelimesindeki Kedavra kadavradan gelmektedir ve büyünün anlamı kadavraya (ceset) çevir'dir.
Avifors: Küçük objeleri kuşa çeviren büyü.
Avis: Asadan kuşlar çıkmasını sağlayan büyüdür. Oppugno büyüsü ile birleştiğinde tehlikeli olabilir.
Avises Avifors Avilers: Savaş içinde gücü %45 azaltır.
Abiyoleyy: Yaratığı iyileştirir.
Bombarda: Bir patlamaya neden olan büyüdür.
Bombarda Maxima: Güçlü ve yıkıcı bir patlamaya sebep olan büyüdür. Profesör Dolores Unbridge, Dumbledore'un Ordusu'nun çalıştığı yeri yâni ihtiyaç odasını bulmak için bu büyüyü kullanmıştır.
Bornvoard: Karanlık lordun işaretini çıkartır. Sadece Ateş Kadehi Kitabında Quidditch Dünya Kupasında Barty Crouch Junior tarafından yapılır.
Brachiabindo: Efsunlanan kişinin uvzunu iple sıkıca bağlamaya yarayan büyü. Harry Potter ve Lanetli Çocuk' da geçer.
Brackium Emendo: Kişinin kolunu düzeltir ama çok dikkat gerektirir. Eğer konsantre olmadan yapılırsa kişinin kemikleri tamamen yok olabilir veya daha büyük arızalara yol açabilir.
Bualero Porta: Büyüyü yapan kişinin vücudu esner ve uzamaya başlar.
Bubbles: Asanın ucundan baloncuklar çıkartan büyüdür.
Calvorios: Kurbanı kel bırakan lanet.
Carpe Portus: Asanın hedef aldığı yere ışınlanma büyüsüdür.
Carpe Retractum: Cansız varlıkları çekmeye yarayan büyüdür.
Cave İnmicium: Bir tür koruma büyüsüdür.
Cendravero: Patlamalar yapan mavi ateş topları atan bir büyüdür.
Cistem Aperio: Bir kutu, sandık gibi nesneleri açmak için kullanılır.
Colloportus: Odayı mühürleyen büyüdür. Mühürlendikten sonra dışarıdan Alohomora ile açılmaz, içeriden ise açılabilir.
Colloshoo: Kurbanın ayakkabılarını bir çeşit yapıştırıcı ektoplazma ile yere yapıştırır.
Colovaria: Herhangi bir şeyin rengini değiştirmeye yarayan büyüdür. .
Confundo: Büyünün yapıldığı kişinin kafasını karıştırır. Yapılan kişiye hiç olmamış bir şeyi olmuş gibi gösterebilir.
Confundus: Bir tür şaşırtma büyüsü.
Confringo: Değdiği her şeyi alevler içinde patlatan büyüdür.
Conjunctivitis: Bu göze hedef alındığında görüşü bozar. Ejderha ve devlerde göze hedef alındığında canavarları mağlup edebilir. Aynı zamanda dev örümceklerin de karın boşluğundan vurulması neticesinde örümceği bayıltır.
Cruciatus laneti: Bir insan üzerinde kullanan büyücü ömür boyu Azkaban'da kalma cezası alır. Cruciatus laneti işkence lanetidir. Lanetlenen kişi sağa, sola yuvarlanmaya, kasılmaya başlar. Kemikleri tutulmuş gibi olur, gözleri yuvalarında döner ve insan sona ermesi için ölmeyi bile ister hale gelir. Korkunç acılar çeker. Uygulanması yasak olan ve cezası çok ağır olan 3 Affedilmez Lanetten birisidir. Yapan kişi Azkaban'da ömür boyu hapse girer. Harry Potter Ve Ölüm Yadigarları kitabında bir Ölüm Yiyen'in Minerva McGonagall'a tükürmesi üzerine Harry tarafından o Ölüm Yiyen'e uygulanmıştır. İnsanları acıdan çıldırtır. Affedilmeyen 3 lanetten biridir. Bir işkence çeşitidir lanetlenen kişi sağa, sola yuvarlanmaya, kasılmaya başlar. Kemikleri tutulmuş gibi olur, gözleri yuvalarında döner ve insan sona ermesi için ölmeyi bile ister hale gelir. Bedenin her yerine iğneler batıyormuş gibi korkunç acılar çeker. Ayrıca kitapta da geçtiği gibi bu laneti yapabilmek için gerçekten hissetmek, o lanetin yapılacağı kişiye acı çektirmek istenmesi gerekir. 4. Kitapta Barty Crouch Jr.'nın İmperius lanetinin etkisinde olan Viktor Krum bu laneti Cedric Diggory'ye karşı kullanır. 4. Kitapta Voldemort bu laneti mezarlıkta Harry'ye karşı kullanır. 5. Kitapta Voldemort bu büyüyü Harry'nin aklına soktuğu sahte anıda Sirius Black'e kullanır. Yani aslında kullanmamıştır, sadece Harry'yi kandırma amaçlıdır. 5. Kitapta Bellatrix Lestrange bu laneti Esrar Dairesinde Neville Longbottom'a yapmıştır. Yıllar önce de Neville Longbottom'un anne ve babasına Belatrix Lestrange tarafından akıllarını yitirene kadar uygulanmıştır. 5. Kitapta Harry bu büyüyü Bellatrix Lestrange Sirius Black'i öldürdükten sonra Bellatrix'e karşı kullanmıştır. Ancak bu lanet Bellatrix'i sadece düşürmeye yetmiştir. Hatta bu olaydan sonra Bellatrix "Bu büyüyü yapmak için hissetmen gerek" demiştir. 7. Kitapta tamamen bir kanıt veya detaylı anlatım olmamasına rağmen bakanlık düşmeden önce Voldemort veya herhangi bir ölüm yiyen bu laneti Harry'nin yerini öğrenmek için, bakanlık düşmeden önceki Sihir Bakanı Rufus Scrimgeour'a kullanıldığı gibi bir iddia olduğu Arthur Weasley tarafından söylenmiştir. 7. Kitapta Voldemort bu laneti Mr.Ollivander'a karşı kullanmıştır. 7. Kitapta Bellatrix Lestrange bu laneti Hermione Granger'ı sorgularken Hermione'ye karşı kullanmıştır. 7. Kitapta Harry bu laneti Amycus Carrow'a karşı kullanmıştır. Burada Bellatrix'in sözünün gerçekten doğru olduğunu bu büyüyü yapmak için gerçekten hissetmek gerektiğini söylemiştir. Harry'nin böyle sinirlenmesinin nedeni ise Amycus'un Profesör Mcgonagall'ın yüzüne tükürmesidir.
Çözül: Sersemletme büyüsünün ve Petrificus Totalus büyüsünün etkisinde kalan büyücü veya cadı ayıltmaya yarayan büyüdür.
Defodio: Hedeflenen yerde çukur oluşturur.
Deletrius: Asadan büyü silme büyüsü.
Densaugeo: Kişinin öndeki iki dişinin çok hızlı bir şekilde büyümesine sebep olur.
Depulso: Eşyaları itme büyüsü.
Diffindo: Herhangi bir eşyada yarık oluşturarak yırtılıp açılmasına sebep olan büyü.
Distimitria: Her şeyin içinden geçmeye yarayan büyüdür.
Diminuendo: Hedefi küçültür.
Dilkilit: Bu büyü yapılan kişinin dilini damağına yapıştırır.
Dilkilit Kompiyano: Dilkilit büyüsünün daha güçlüsüdür bu büyü yapılan kişinin dilini yok eder.
Draconifors: Heykelleri canlı ejderhalara dönüştürür.
Ducklifors: Karşıdaki yaratığı ördeğe çeviren büyüdür.
Duro: Cisimleri taşa çeviren büyü.
Duxenpillia: Bir tür koruma büyülerini kıran büyüdür. Salvio Hexia, Protego tatalum, Repello Muggletum, Muffliato, Absorge Protegum vbye benzer bütün büyüleri kırar ve bu bölgeye bir daha asla koruma büyüleri yapılamaz. Hayalbozan büyüsüdür sadece mürver asayla yapılır. Yanlış yapılırsa ve kurallara uyulmazsa kişiyi öldürür.
Descendio: Zebani ateşi büyüsüdür zebani ateşi hortkuluk yok eden şeylerden biridir.
Dissendium: Kambur cadı heykelindeki gizli kapıyı açan büyü
Engorgio: Herhangi bir şeyi çok büyük boyutlara çıkarır.
Ennervate: Sersemlet büyüsünden kurtaran büyü.
Entomorphis: Kurbanı kısa bir süreliğine bir böceğe dönüştürür.
Episkey: Kırılan bir kemiği onarmaya yarayan büyüdür. Doğru yapılmazsa yapılan kişinin kemiği yok olur.
Epoximise: Bir nesneyi başka bir nesneye yapıştıran büyü.
Erecto: Asa ile zahmetsizce ve hızlıca çadır kurmak için kullanılır.
Evanesco: Buharlaştırıp yok etme büyüsü.
Everte Statum: Düşmana havada taklalar attıran büyü.
Expecto Patronum: Ruh Emicilere karşı kalkan yaratır. Büyünün işe yaraması için çok mutlu bir anıya odaklanılması ve büyünün kalkması istenene kadar dikkatin büyüden uzaklaşmaması gerekir. Bu sayede Ruh Emici mutluluklarınızla değil kalkanınızla beslenir. Güçlü bir Patronus Ruh Emiciyi def edebilir.
Expelliarmus: Düello büyülerinden biridir. Büyü, griye kaçık beyaz ve şimşeğimsi bir ışık huzmesi çıkarır ve yapıldığı kişiyi silahsızlandırmaya yöneliktir. Genellikle, karşıdaki kişinin asasını elinden fırlatmaya yarar. Fakat, yeterli kuvvet uygulanırsa, kişiyi geri itip düşürebilir de. Ve, zamanlı yapılırsa, karşı taraftan gelmekte olan bir büyüyü geri püskürtmeye de yarayabilir.Ayrıca kalbe isabet ettiği zaman öldürücü kuvveti vardır.Düşmanı silahsız bırakır.
Expulso: Nesneleri parçalayan büyüdür.
Extinguish: Ateş söndürme büyüsü.
Ferula: Havadan sargı bezi yaratıp sargı bezini uygulanan yere saran büyüdür.
Fianto Duri: Güçlü bir koruma büyüsüdür. Genellikle Protego Maxima ile birlikte kullanılır. Asadan mavi ve beyaz şeritler çıkartarak efsunlu bir bariyer yaratır.
Fidelius: Gizleme büyüsüdür. Çok güçlü bir büyüdür. Fidelius büyüsü yapılan kişi büyüyü uygulayan kişinin sır tutucusu olur ve sır tutucusu söylemezse hiç kimse sırrı öğrenemez.
Finstra: Duvar veya camda açıklık meydana getirir.
Finite Incantatem: Bir büyünün ya da lanetin etkisinden kaldıran büyü. Büyüden hemen sonra kullanılmazsa işe yaramaz ya da büyük lanetler de ve 3 Affedilmez Lanet'te işe yaramaz.
Flagrante: Eşyaların veya cisimlerin üzerine yerleştirilerek onlara uğursuz ve can yakıcı bir alev etkisi verir.
Flipendo: Bu büyü büyülü nesneleri ve büyülü yaratıkları devirmede, ayrıca özel olarak işaretli nesneleri hareket ettirmede kullanılır.
Flipendo Duo: Flipendo büyüsünün daha güçlü versiyonu.
Flipendo Trio: Flipendo Duo büyüsünün daha güçlü versiyonu.
Fumos: Koyu gri renkli bir duman oluşturur.
Furnunculus: Yapılan kişinin yüzünde büyük çıbanlar çıkmasını sağlayan bir lanettir.
Geminio: Nesnelere yapılarak birisi dokunduğunda o nesneyi aynı lanetle beraber bir kopyasını çıkaran lanettir.
Glacius: Asanın ucundan küçük çapta dondurucu bir soğuk çıkarır. Sıvıları dondurmaya yarar.
Glisseo: Pürüzlü veya sert yüzeyleri pürüzsüzleştirip kayganlaştırır.
Harmonia Nectere Passus: Kaybolan dolapları tamir etmeye yarayan zor bir büyüdür.
Herbifors: Düşmandan bitkilerin filizlenmesini sağlayan bir büyüdür.
Herbivicus: Bitkileri hızlıca büyütme büyüsü.
Homenum Revelio: Ses dinlemeye yarayan büyüdür. Herhangi bir yerde casus olup olmadığını anlamak için iyi bir büyüdür.
Hortkuluk: Tam anlamıyla bir büyü değildir yapan kişi güçlü bir lanetle birini öldürüp ruhunun bir parçasını bir eşyaya konmasına yarayan bir büyüdür yapan kişi hortkuluk'ları yok edilmeden ölmez ve ruh vücuttan ayrıldığında vücutta deformasyona uğrar. Karanlık bir büyüdür ve 2'den fazla hortkuluk yapabilen tek kişi Tom Marvolo Riddle yani Voldemorttur.
Hover: Çeşitli cisimleri havada hareketlendirip uçurur.
Immobulus: Hedefi donuklaştırır ve hareketsiz kılar.
Impedimenta: Küçük patlamalar yapan büyüdür. İnsanlara yapılabilir. Ancak bu büyü kitapta patlama, filmde havaya uçurma büyüsüdür.
Imperio: Uygulanması Sihir Bakanlığı tarafından yasak olan 3 Affedilmez Lanet'ten biridir. Bu laneti yapan büyücü, ömür boyu Azkaban'da tutsak kalır. Lanet kurbanın beyninde bir tür morfin etkisi yaratarak kurbanın muhakeme yetisini dondurur ve sadece laneti yapanın komutlarının uygulanmasını sağlar. Uzun süre ayni kişiye uygulanırsa kurban lanete karşı direnç geliştirir ve büyünün etkisi kaybolur.
Impervius: Herhangi bir şeyin suyu savmasına yarayan büyü.
Impractra: Çok tehlikeli bir lanettir. Engellemesi ise çok zordur. Kişinin iç organlarına büyük hasar verir ve vücutta büyük ve keskin bir iz bırakır. Aynı asa türünden olan kişiler bu büyüyü birbirlerine uygularlarsa büyü geri teper.
Inanimatus Conjurus: Cansız bir nesneyi efsunlar.
Incarcerous: Kalın ipler yaratarak birisini bağlamayı veya boğmayı sağlayan büyü.
Incendio: Asanın hedefini alevler içinde bırakır.
Inflatus: Kişiyi balon gibi şişirmeye yarar.
Kelpi Protektum: Kelpi canavarının sakinleştirilmesi için kullanılır.
Kurkarananazyum: Düzenbazlık Yasasını bozan büyücüler bu büyü tarafından lanetlenir. Sakarlaşırlar, büyüleri ters teper, çoğu şeyi unuturlar, buharlaşamazlar ve süpürgeyi kullanamazlar.
Lacarnum Inflamarae: Asadan alevler çıkararak yakmaya yarayan büyü.
Langlock: Dilkilit laneti gibidir ama daha az tehlikelidir. Kurbanın dilini yapıştırır. Bulucusu Severus Snape'dir
Lapifors: Karşıdaki yaratığı tavşana dönüştürmeye yarayan yaratığın gücüne göre zorlaşan bir büyüdür.
Lapiforse Totalcolor: Renkleri değiştirir.
Levicorpus: Düşmanı görünmez bir iple havaya asar.
Liberacorpus: Levicorpus büyüsünün tersine lanetidir.
Locomotor: Söylenen cismi veya cisimleri hareket ettirmeye yarar.
Locomotor Mortis: Bacakları kilitleyen büyü.
Locomotor Wibbly: Kurbanın bacaklarının hareket etmemesini sağlayan büyü.
Lumos: Asadan bir ışık hüzmesi saçarak aydınlatma büyüsü. Lumos, Harry Potter dünyasındaki temel büyülerden biridir. Asanın ucundan, bir meşaleymiş gibi, bir ışık huzmesi çıkmasını sağlar. Lumos büyüsüyle ışık saçan bir asa ile aynı zamanda başka büyüler de yapılabilir. Karşı büyüsü olan Nox ile ışık söndürülebilir. Lumos kelimesi, Latince ışık anlamına gelen lumen kelimesinden gelmektedir. Büyü, ilk kez, Harry Potter ve Sırlar Odası'nda görülmüştür ve sonraki serilerde de kullanılmaya devam etmiştir.
Lumos Maxima: Yüksek bir ışık çakmasını sağlayan büyü. Albus Dumbledore mağarada hortkuluk ararken bu büyüyü kullandı ayrıca Harry Potter Azkaban Tutsağı filminin başında yorganın altında kullanmıştı.
Lumos Solem: Asadan güneş ışığı kadar parlak ve güçlü bir ışık yayar.
Legilimens: Zihni kontrol eden büyü
Magicus Extremos: İki ya da daha fazla büyücünün güçlerini birleştirerek onları daha güçlü yapar.
Melofors: Karşısındaki yaratığın kafasına balkabağı koyar.
Meteolojinx Recanto: Bulunulan ortamın hava olaylarını değiştiren bir büyüdür.
Mimblewimble: Kişinin bir süre büyü yapmasını engelleyen büyüdür.
Mobiliarbus: Ağaçları yerden yükselten büyü.
Mobilicorpus: Nesneleri veya direnç gösteren canlıları yerden yükseltmeye yarayan büyüdür.
Morsmordre: Film serisinde karanlık laneti yapmaya yarayan büyüdür.
Muffliato: Büyünün hedefindeki kişi veya kişilerin kulaklarını çınlatan lanettir.
Mugala Toreteum: Muggleların büyülü yaratıkları (örk. Ruh emici ) görmesini sağlar.
Multicorfors: Kıyafetin rengini değiştirir.
Nox: Lumos"Maxima, Solem" etkisindeki ışığı söndürür. (bazı kaynaklarda Nox Maxima ve Nox Solem yazılır tamamen yanlıştır ve nox Lumos Maxima ve Lumos Solem'i söndürebilir)
Nebulus: Asanın ucundan sis çıkarır.
Obliviate: Kişinin hafızasını değiştiren veya silen büyüdür.7. kitapta Hermione annesine ve babasına uygulamıştır.
Obscuro: Kurbanın gözlerini bağlamaya yarayan büyü.
Oculus Reparo: Kırık eşyaları tamir etmeye yarayan büyüdür ve sadece küçük eşyalarda işe yarar, yapımı kolaydır.
Oppugno: Bu büyüyle efsunlanan hayvanlar istenen kişiye saldırabilir.
Orbis: Hedefi zeminin içine çeker.
Orchideous: Büyüyü yapan asanın hedeflediği yerde bir buket çiçek yaratır.
Pack: Eşyaları bavula yerleştiren büyüdür.
Partis Temporus: Usta kişilerin yapabileceği bir ateş büyüsüdür. İnsanın etrafında bir ateş çemberi oluşturur. (6. filmde Dumbledore' un inferilere yaptığı büyü)
Patronus büyüsü: Ruh Emiciler'den ve diğer karanlık yaratıklardan korunabilmek için yapılabilecek, saydam hayvan şeklinde oluşan bir büyü çeşididir. Bu büyü ile yapan kişinin eglence, umut, kurtulma istegi gibi pozitif duyguların bedensel hale kavuşur. Ayrıca ruha zarar veren yaratıklara karşı güçlü bir silahtır. Yapldıktan sonra Ruh Emiciler ile yapan arasında bir kalkan vazifesi görür. Fakat doğru şekilde işlemesinin tek yolu mutlu şeyler düşünüp, gerekli büyülü sözleri söylemektir (Expecto Patronum). Erişkin diğer bir ismiyle Cismani bir Patronus yapmak pek çok yetişkin büyücü için bile zordur. Cismani bir patronus, gümüşi, ruh gibi ve yarısaydam özellikler taşır..Her büyücü veya cadının Patronusu farklı hayvan şekillerine bürünür.Bunu en güzel 5. filmde, Harry Potter, Dumbledore'un ordusuna öğretirken görebiliriz. Harry Potter'ın patronusu Çatalboynuzlu Geyik,Hermione Granger'ninki Su Samuru, Cho Chang'ınki Kuğu,Ron Weasley'inki Köpek Ginny Weasley'inki At, Luna Lovegood'unki Tavşan, Severus Snape'inki Gümüş Maral Lily Evans'a aşkından dolayı Patronusu Gümüş Marala dönüşmüştür. Eskiden patronusu Kartaldı.), Albus Dumbledore'unki Anka Kuşu, Aberforth Dumbledore'unki KeçiArthur Weasley'ninki Gelincik Nymphadora Tonks'unki Kurt Adam (Remus Lupin'e aşık olduktan sonra kurt adam şeklini aldı ve bu şekil değiştirme nadir olarak gözlemlenen bir olaydır. Eskiden patronusu Ecel denilen siyah bir köpekti.) Dolores Jane Umbridge'inki Kedi Kingsley Shacklebolt'unki VaşakAlastor Moody'ninki Koç'tur. Patronus büyüsü aynı zamanda haberleşmek için de kullanılır. Cismani bir Patronusa , sahibinin sesi verilerek ileti alıcıya ulaşır. J.K. Rowling, Severus Snape'in tek patronus yapan ölüm yiyen oldugunu söylemiştir. Patronus ismi Latince yasal koruyucu anlamına gelmektedir. Ayrıca Pater(Baba) ile ilişkilidir. Bunu Harry Potter'ın Patronus'unun babasının özelliklerinden taşımasıyla görebiliriz.
Penecratium: Protegoyu Kıran büyüdür. Ayrıca kurbanı 1 metre havaya fırlatır.
Penecrate Literalyum: Protego Totalumu kıran büyüdür. O bölgede bir daha asla Protego Totalum yapılamaz.
Periculum: Kıvılcım çıkartan büyüdür.
Peskipiksi Pesternomi: Cinperileri dondurma büyüsüdür.
Petrificus Totalus: Kişiyi dondurarak hareketsiz bırakan büyüdür.
Piertotum Locomotor: Cansız varlıkları canlandıran ve büyüyü yapan kişinin istediklerini yaptıran büyü. McGonagall tarafından Hogwarts'ın korunması için yapmıştır.
Point Me: Asanın ucu pusula gibi kuzeyi gösterir.
Pomperia: Cisimleri patlatan büyüdür.
Portus: Herhangi bir nesneyi efsunlayarak kişiyi gitmek istediği yere götürmesini sağlayan büyüdür. Eğer büyü başarılı şekilde yapılırsa nesne mavi şekilde parlar sonra kendi rengine döner.
Prior Incantato: Büyü yapılan asanın daha önce yaptığı büyüyü gösterir.
Protean: Bir cisim üzerinde yapılan değişikliklerin uzaktaki kopyalarında da aynen gerçekleşmesini sağlar.
Protego: Bir tür kalkan büyüsüdür.
Protego Diabolica: Yapan kişinin çevresinde ateşten bir koruma çemberi oluşturur.
Protego Maxima: Büyük bir koruma kalkanıdır genellikle bir ortamı korumak için yapılır ve Fianto Duri büyüsü ile beraber kullanılır. Asanız ne kadar güçlüyse size o kadar güçlü bir kalkan oluşturur .
Protego Horribilis: Yapıldığı bölgeden geçen insanların mavi bir toz olup yok olmasını sağlar.
Protego Totalum: Bir bölgeyi davetsiz misafirlerden korumayı sağlar.
Pullus: Karşısındaki yaratığı bir tavuğa çevirir.
Redactum Skullus: Kurbanın kafasını küçülten büyüdür.
Reducio: Sihirle normal ebatından fazla büyütülmüş objeleri veya canlıları tekrar normal ebatına döndüren, Engorgio büyüsünü kaldıran büyüdür.
Reducto: Uygulanan cismi patlatan, parçalayan büyüdür.
Refillio: Yeniden doldurma büyüsüdür. İçindeki sıvı miktarı azalmışsa bir kabı yeniden doldurmaya yarar.
Relashio: Kaynar su çıkartan veya yanma belirtisi gösteren büyüdür.
Rennervate: Güçlü bir ayıltma büyüsüdür.
Reparifors: Bu büyü büyücüyü iyileştirebilmek için kullanılır.
Reparifarge: Başarısız olan biçim değiştirmeyi geri çevirmeyi sağlayan büyüdür.
Reparo: Zarar görmüş veya kırılmış nesneleri düzeltmek için kullanılır.
Repello Muggletum: Muggleları bölgeden uzaklaştırmak için kullanılan büyüdür.
Repello Inimicum: İçinden ge.en kişilerin parçalanmasına neden olan koruma büyüsüdür.
Revelio: Gizli nesneleri ortaya çıkarır.
Riddikulus: Böcürtlere karşı kullanılan büyüdür. Böcürtleri büyü yapıldığı anda akla gelen en komik şeye dönüştürür.
Rictusempra: Uygulanan kişiye güçlü bir gıdıklama yaratan büyüdür. Harry Potter ve Sırlar odası kitabında düello kulübünde Harry, Draco'ya yapmıştır.
Salvio Hexia: Hayalbozan büyüsüdür. Kişileri görünmez yapmaz ancak uygulanan kişi bulunduğu ortamın desenini alır.
Scourgify: Temizleme ve Yıkama büyüsüdür.
Scribblifors: Nesneleri tüy kaleme dönüştürür.
Sectumsempra: Karanlık bir lanettir. Uygulanan yerden kılıç geçirilmişcesine bir yara açıp uygulanan kişiye büyük bir şok ve yara verir. Ayrıca uygulanan yeri parçalamaya yarar. Yara iyileştirilebilir ancak kişinin kesilen yeri tekrar düzeltilemez. Severus Snape tarafından bulunmuştur. Melez Prens filminde/kitabında Harry Potter tarafından Draco Malfoy'a uygulanmıştır.
Serpensortia: Asadan yılan çıkarma büyüsüdür.
Stupefy: Kişinin sersemlemesine sebep olan ya da büyücü ve asanın gücüne göre kişiyi havaya fırlatan büyüdür.
Silencio: Kurbanı dilsiz bırakan büyü.
Skurge: Yapıştırma büyüsüdür.
Slugulus Eructo: Kurbanın salyangoz kusmasını sağlar.
Snufflifors: Kitabı fareye dönüştürür.
Sonorus: Sesi yükselten büyüdür.
Specialis Revelio: Bir nesnede kara büyü varsa tespit eden büyüdür.
Spongify: Sert nesnelerin yastık kadar yumuşak olmasını sağlar.
Steleus: Asanın ucundan yeşil halkalar çıkartarak kurbanı hapşırtır.
Tarantallegra: Kişiyi ayaklarını kontrol edemeyecek hâle getirerek oynamasına sebep olan büyüdür.
Tentaclifors: Hedefin kafasını dokunaça çevirir.
Tergeo: Asanın hedefinin yüzeyindeki mürekkep, toz, kan, sıvılar gibi materyalleri temizleyen büyüdür.
Titillando: Hedef kişiyi gıdıklar ve zayıflatır.
Toplan: Eşyaları toplayan büyüdür.
Trace: Reşit olmayan büyücülerin yaptığı sihirsel aktiviteleri algılar.
Ventus: Kasırgaları çağırarak öndeki engelin yukarıya doğru itilmesini sağlayan büyüdür.
Vera Verto: Evcil hayvanları (baykuş, fare, kurbağa vb. ) cam bir kadehe dönüştürme büyüsüdür.
Verdillious: Asanın ucundan yeşil bir şimşek çıkaran büyüdür.
Verdimillious: Çok amaçlı bir büyüdür. Saldırı amacıyla kullanılırsa hedefe yeşil bir şimşek gönderir. Kara büyüyle saklanan objeleri ortaya çıkarmaya da yarar.
Vermillious: Saldırı sırasında kullanılan bir büyüdür. Asadan kırmızı ışıklar püskürterek düşmanı savar ya da hedefe kırmızı enerji topları yollar.
Viento Iaculis: Rüzgarı kontrol etmeye yarar
Vipera Evanesca: Yılanları ortadan ikiye ayırıp yakarak yok eder.
Vulnera Salentur: Yaralanan kişiyi iyileştirir ve kaybettiği kanı yapılan kişiye geri verir.
Waddiwasi: Yumuşak bir nesnenin havada uçup gösterilen hedefe gitmesini sağlayan büyüdür.
Wingardium Leviosa: Herhangi bir eşyayı uçurma büyüsüdür.
Yol Göster: Bu sözleri söyleyen kişinin asası, yatay bir düzlemde ucu kuzeyi gösterecek şekilde hareket eder.
Yuraune Cuasne: Bir su kütlesi yapıp düşmanınızın üstüne yağmur yağdırmayı sağlar.
Zihnefend: Bir kişinin zihnini kontrol etmeye, düşünceleri ile hatıralarını görmeye yarayan büyüdür. Bu büyü insanların zihnine girmeye yarar. Zor bir büyüdür. Seride geçen Zihnefendarlar Lord Voldemort, Severus Snape ve Queenie Goldstein'dir.
Zihinbend: Zihnefend'in tersine büyüsüdür. Zihinbendarlar'ın zihnine Zihnefend ile girilemez. Seride geçen en büyük Zihinbendarlar Severus Snape ve Narcissa Malfoy'dur.

allais paradoksu

cemree
Beklenen fayda teorisi, rasyonel bireyin riskli bir durumda seçimler yapması gereken tutumuyla ilgili bir dizi aksiyom üzerine kuruludur. Allais, deney yoluyla, bu aksiyomlardan birinin sıklıkla bireyler tarafından ihlal edildiğini gösterdi: bağımsızlık aksiyomu. Bu aksiyom şöyle ifade edilir: "Piyango A'ya piyango A tercih edilirse, o zaman piyango C'ye ve olasılık p ne olursa olsun, piyango [A (p); C (1-p)] çekilişe tercih edilir [B (p); C (1-p)]. [A (p); C (1-p)], piyango A'nın olasılık p ile ve olasılıkla (1-p) lotogram C ile oynanan bir meta-piyangoyu belirtir.

Bu aksiyom tamamen doğal gözüküyor: Bireyin Piyango C'yi düşündüğü her ne olursa olsun, A veya B ile karıştırması istenirse, her iki durumda da aynı olasılıkla p olması gerekir. Tercih ettiği birini tercih ettiği, yani hipotez A tarafından seçilmesi. Ancak, deneyimler, önerilen alternatifte çok belirsiz hale gelen bir kazancın varlığının çok sayıda insanın uymaması gerektiğini göstermektedir. bu aksiyom için. Bu fenomen aşağıdaki örnekle açıklanabilir. Yanıtlayanlardan önce aşağıdaki iki A ve B Piyangoları arasından seçim yapmaları istenir:

A: [10,000 Euro (% 100)]
B: [15.000 € (% 90); 0 € (% 10)]
Genel bir kural olarak, insanların çoğunluğu, B piyango beklentisi daha yüksek olsa bile, belli bir kazanç sağlayan piyango A'yı tercih etmektedir: 13.500 €.

İkinci adımda, aşağıdaki C ve D piyangoları arasından seçim yapmaları istenir:

C: [10,000 € (% 10); 0 € (% 90)
D: [15.000 € (% 9); 0 € (% 91)]
Genel olarak, A'dan B'ye kadar olanları tercih eden aynı kişiler de çekiliş olasılığını C'ye göre biraz daha yüksek kazanırlar.

Yine de şunu görüyoruz:

C: [A (% 10); Z (% 90)]
D: [B (% 10); Z (% 90)]
Z sıfır piyango ise, her durumda bir şey vermez veya mal olmazsa: Z: [0 € (100%)]

murat boz

cemree
Bugün chp ye 100 bin tl bağış yaptığını öğrendiğim şişme bot. CHP bunu teyit etti ama yasal sınır 50bin tl olduğu için 50 bin tl tekrar gönderilmiş.