confessions

altayhan

Bira  · 22 Ocak 2018 Pazartesi

  1. toplam giri 327
  2. takipçi 7
  3. puan 5355

türkleri 3 kelime ile anlat

altayhan
Bugünün türkiyesi için konuşmayayım yoksa küfrederim. Ama tarihteki türkler için şu üç kelime açıklayıcı olur: kurt(börü), tengri(tanrı), töre(kanun)...

Kurt çünkü türkler kurt gibi savaşçı ve saldırgandır. Türk islam sentezcileri aksini iddia ederler ama türkler komşu kabilelere ve özellikle çin'e yaptıkları ziyaretlerle tarihe nam saldılar. Bkz. Çin seddi...

Tengri çünkü türkler tek bir yaratıcıya inanmıştır. Gök tengri yeri suyu yaratmış, arasında insanoğlunu(türkleri) yaratmış. Göktürk yazıtlarında böyle der.

Töre çünkü tanrı inancı, bağımsızlık ve savaşçılık özelliği, hepsi töreye göredir. Hatta osmanlılarda bile şeriat hukukunun yanında örfi hukuk da vardı ki bu eski türk töresine dayanır (ta ki yavuz'a kadar).


devlet

altayhan
Devlet denen mekanizma topluluklara düzen ve kanun getirsin diye yaratılmış insan yapımı kurumdur. Şahıs ya da belli toplulukların eline geçtiğinde ise varlığı yokluğunu aratacak dereceye gelebilir.

Her şeyde olduğu gibi devlette de aşırılığa kaçmak zararlı. Yani halk devlet için değil, devlet halk için vardır. Hizmet için vardır, hizmet almak için değil. Bunun tersini yaratmak için fanatizm ve bilumum ideolojiler kullanılır.

cengiz han türk mü sorunsalı

altayhan
Türkçe ve moğolca ural-altay dil ailesine mensup. Göktürkler hanedanı zamanında ve ondan önce hun birliği zamanında moğollar da bozkırda türklerle birlikteydi. Bugün moğolistan resmi tarihi moğolları göktürklerin çocukları olarak sayar. Cengiz han anıtı var orada hun devletinin göktürk devletinin ve cengiz-mogol devletinin haritaları birliktedir.

Ayrıca çoğu tarihci cengiz Han'ın annesinin uygur türkü olduğunu, cengiz hanın uygur türkçesi ve mogolcayı konuştuğunu söyler.

canan kaftancıoğlu

altayhan
Tam bir kızıl... işine gelince atatürkçü, işine gelince sosyal demokrat, işine gelince ortanın solu... Tam da sağ iktidarların aradığı muhalefet. Bir de domuz etli paylaşım olayı var ki tam ekmeklerine yağ sürüldü bazılarının

jandarma genel komutanlığı'nın tsk'ya islam ordusu demesi

altayhan
Osmanlı Hanedanı zamanında Türk ordusu kavramını adamakıllı kullanan bir İttihatçılar vardı. Halk (Kurtuluş Savaşında dahi) İslam Ordusu, İslam Askeri tabirlerini tercih etmiştir. Ben tabiki Mete Han'ın İslamiyet'ten bin yıl önce kurmuş olduğu ordumuza Türk Ordusu demeyi tercih ediyorum. Atatürkçülük ve milli bilinç hala tam olarak yerleşememiş ne yazık ki...
22 /

bunlar ilginizi çekebilir