confessions

alisahelns

Admin  · 11 Mayıs 2016 Çarşamba

  1. toplam giri 752
  2. takipçi 208
  3. puan 19734

ebu talib bin abdülmuttalib

alisahelns
Ebu Talib bin Abdülmuttalib aleviliğin fikir babası swh swh. şaka tabi kendisi hz ali'nin babasıdır bilinen adı ebu talib'tir. islam dininin peygamberi muhammed'e çocukluğunda bakmış onun için çok fazla emek harcamıştır. 79 yıl yaşamıştır ve iman edip etmediği hakkında pek sağlam bir kaynak yoktur. kimileri Ebu Talib bin Abdülmuttalib ölmeden önce iman etmiştir desede kimileri kafir olduğunu yani iman etmediğini savunurlar. tabi saçma olan iman etsede etmese peygamber diyip taptığınız adamı oğlu gibi büyütmüş bir kişiliktir saygı duyun çomarlar.

dizikeko sıfır bir

alisahelns
sıfır bir adlı keko dizisini full hd şekilde yayınlayan keko sitesi. ilginç olan bu kekolar nasıl telif yemiyorlar ? dizinin dijital telif hakkını elinde bulunduran kişi veya kurumun kekolara zaafı olmalı çümkün efendiler bu diziyi yayınlayan çoğu sitenin ömrü 2 saatten uzun olmuyor. eğer daha köklü bir site ise telifler videoya erişim engeli yiyor. ama dizikeko1 senedir çatır çutur sıfır bir'in bütün bölümlerini yayınlıyor. ilginç

tunceli mi dersim mi sorunsalı

alisahelns
yıllardır üzerine çok fazla tartışma dönen aptal sorunsalı. işsiz, vasıfsız milliterçi ile cahil teröristler arasında bol bol tartışılan konu. sizene biri dersim demişse veya sizene birileri tunceli diyorsan ? tunceli diyince ne oluyor ya da dersim ? ruh hastası dolu memleket aq. bırakın isteyen istediğini desin. adam twitterdan dersimliyim ben yazmış 300 kişi anasına avradına sövmüş şuan bildiğim tüm küfürleri yazmak istiyorum, aşırı tilt oldum az önce ki tartışmaya. neyse dersim mi tunceli mi derseniz dersim daha güzel bir isim duruyor ama tunceli de fena sayılmaz benim önerim şehrin ismine derseli yapalım sakat oçları tartışacak başka konu bulsunlar.

winston dark blue

alisahelns
diğer winston sigaralarından pek farkı olmayan ağır sigara. ben kendi sigaramı bulamayınca bunu denemiştim değişik bir içimi var başında çok ağır gelmiyor ama dibine falan gelince dünyanın en ağır sigarası gibi geliyor. nasıl bir sigara derseniz tam aşırı keş sigarası derim günde 2 paket hafif sigara içenlerin bununla bir pakete düşüreceğine inanıyorum kokusuda çok pis siniyor.

anlamlandırma ve kültür

alisahelns
Anlamlar, metin ve izleyici arasındaki etkileşimler içinde üretilmektedirler. Anlam üretimi , her iki öğenin de eşit biçimde katkıda bulundugu dinamik bir edimdir. Metin ve izleyici su geçirmez biçimde kaynaşmış bir kültürün ya da altkültürün üyeleri oldukları zaman bu etkileşim sorunsuz ve zahmetsizdir: metnin çizdigi yananlamlar ve mitler izleyicilerinkilerle tam olmasa da yakın biçimde uyum sağlamaktadırlar. Örneğin bir fotoğrafın yeğlenen okuması bazılarına kolay gelebilir, ancak kimileri içinse gerilim ya da anlaşmazlık nedeni olabilir. Bunlar kodaçımını, "kolay'' olan başat kodlarla değil de karşıt ya da müzakereli kodlarla yapabilirler. Örneğin bunların polis, gençlik, kentsel yaşam ve şiddet konusundaki mitleri, izleyicinin büyük çoğunluğu için varsaydığından farklıdırlar.

Okurların, bu fotoğrafı başat kodlara göre kodaçabilmesi için ya da başka biçimde söylersek fotoğrafın kendisinin yeğlediği anlamlara ulaşabilmesi için bu toplumsal kimliği kabullenmeye davet etmektedir. Yeğlenen anlamı okurla metin birlikte üretmektedir ve bu işbirliğinde okur, başat değer sistemine ve topluma belirli ilişkiler dizgesiyle bağlı olan biri olarak inşa edilir. Burada ideoloji karşımıza çıkmaktadır.

ideoloji

alisahelns
İdeolojinin birçok tanımı vardır. Farklı yazarlar terimi farklı biçimde kullanmaktadırlar ve herhangi bir bağlamdaki kullanımı hakkında emin olmak kolay değildir. Raymond Williams (1977) ideolojinin üç temel kullanımını şöyle belirler: 1. Belirli bir sınıf ya da gruba özgü inançlar sistemi. 2. Doğru ya da bilimsel bilgiyle çelişebilecek aldatıcı inançlar sistemi, yanlış fikirler ya da yanlış bilinç. 3. Anlam ve fikir üretiminin genel süreci.

Habermas ideolojiyi çarpıtılmış bir iletişim biçimi olarak ifade eder.

Bir örnek, göstergeler aracılığıyla anlam üretmede ideolojinin nasıl işlediğini açıklığa kavuşturmamıza yardım edecektir. Fiske (1979), 1 Mart 1979 tarihinde BBC'de yayımlanan okullarla ilgili bir televizyon programını çözümlemiştir. Food and Population (Yiyecek ve Nüfus) isimli bu programın ana teması, yorumcunun sözcükleriyle şudur: "Biz, sürekli olarak artan nüfusu besleyebilmek için yeterli yiyeceği nasıl üreteceğimizi biliyoruz, ancak birçok insan açlık tehlikesi içinde, çünkü bilimsel çözümler uygulamaya konulmuyor." Bu yorum, And Dağının eteğindeki bir köydeki ilkel tarım ile kentlerdeki ve gelişmiş sahil şeridindeki bilim ve teknolojinin gelişimini karşılaştıran bir Peru filminde yapılmaktadır. Ancak bu yorum ay111 zamanda ideolojiktir de: açıklama ancak, açıklamayı yapan ile izleyicilerin bilim-temelli bir kültürün üyeleri oldukları ölçüde anlamlıdır. Bu program bazı apaçık karşıtlıklar çerçevesinde yapılandırılmıştır:

bilimsel tarım geleneksel çiftçilik

piyasa ekonomisi geçim ekonomisi

kent çocukları taşra çocukları

çocukları besleme çocukları çalıştırma

gelişme durgunluk, döngüsel kültür

değişim gelenek

Dolayısıyla, programı yapılandıran derin ikili karşıtlık bilim ve bilim-olmayan arasındadır. Programın derin yapısı, yani ideolojik çerçevesi şöyle ifade edilebilir: Biz, onlara göre ne isek, bilim de bilim-olmayana göre odur.
0 /