veri madenciliği

zehir
Nam-ı Diğer Data Mining. Data Mining'e Veri Madenciliği Demek Bazı Çevrelerce Yalnış Bulunsada Artık Neredeyse Türkçe Karşılık Olarak Bu Terim Yerleşmiş Durumdadır. Vel Hasıl Kelam Bir Meslek Haline Gelmiştir ve Büyük Çaptaki Verilerden Geçmişe Yönelik Değerli ve Geleceğe Yönelik Tahmini Veriler Elde Etmede Kullanılır. Çok Detaylı Bir İştir Bir Giriye Sığmayacak Kadar