türük

sophos
(𐱅𐰇𐰼𐰜) göktürkçe: türk; orhun yazıtları'nda geçen, ''türk'' sözcüğünün okunuşu, orijinali.
-bugün bu güzel yazıyı kullanıp türk olduğunu söyleyenler genelde bir avuç arap maymunundan başkası olmuyor, türkiye türkleri kendilerini çoktan asimile etmişler.-