türk eyeri

altayhan
Latince: sella turcica.

Bir tıp terimidir. Kafatasının orta bölümünde bulunan boşluğa verilen isimdir. Eyer şekline benzediği için bu ad verilmiş. Adı ilk kullanan kişi ise belçikalı biliminsanı adrian spiegel'dir.

Bu kemik insan ve maymunların da bulunduğu hominid sınıfının üyelerinde bulunmaktadır.
bu başlıktaki tüm girileri gör