töre

altayhan
Türklerin yazısız kadim kanunları. Töreye kağan bile uymak zorundaydı.

Yılın belli zamanlarında toplanan kurultayda(meclis) alınan kararlar da kısa vadeli planlar olarak hayata geçerdi. Bunların dışında türk töresi kesin ve katı kurallara sahipti.

Yörüklük(konar-göçer adetleri) en büyük töreydi hatta tabuydu. Mete han çinliler gibi şehirler yapmayı ve surlar arkasında yaşamayı yasaklamıştır. Timur, semerkand'a yerleşip burada muhteşem bir başkent kurmak isteyince yörükler, timur'un ata geleneklerine saygısızlık ettiğini söyleyip büyük tepki göstermiştir. Zaten eski türkler şehirlerde yerleşik yaşayanlara sart(daha çok iranlılar için kullanılır) ya da tat(çinli) demişler, bunları küçük görmüşlerdir.

zeybek
olaylar ve olgular üzerinde peryodik yaptırımlar yazısız kanunlar haline gelen ilkel ve modern her şey. bir nevi anene. gün döner, mevsim değişir, insanlar sosyolojik manada evrilir. töreler hep aynı karanlıkta kalır.

buna güzel bir la tonunda örnek verebilirim;