tomris hatun

altayhan
İskitlerin efsanevi kadın lideri. Kocası ve oğlunun intikamını pers kralı kiros'tan çok feci şekilde almış. Kiros yakalanınca tomris katun onun başını keserek kan dolu bir fıçıya atmış: ömründe kan içmeye doymadın, şimdi doy bakalım, demiştir.

Hikayesi yunan ve pers kaynaklarından aktarılır. Türk tarihinin de ilk kadın hükümdarıdır. Otuz yıla yakın kağanlık yapmıştır.