tkp

laikus
(bkz: Türkiye komünist partisi) 1920 yılında kurulan, türkiye'de faaliyet göstermeye başlayan ilk yasal komünist siyasi parti.
atticus finch
açılımı "türkiye komünist partisi", kurucuları mustafa suphi ve ethem nejat'tır. onbeşler katliamında kurucu kadrosunun katledilmesi üzerine 1925'ten 1951'e kadar dönemde şefik hüsnü partiye genel sekreterlik yapmış, sonrasında 8 yıl hapis yatıp sürgüne gönderildiği manisa'da ölmüştür.
diyalektikmateryalizm
DOĞU HALKLARİ SOSYAList birliği tarafından Azerbaycan Bakü de etham nejat ve mustafa Suphi tarafından 10 eylül 1920 de kurulan komünist parti Türkiye de devamcısı olan Türkiye Komünist Partisi geçen yillarda yaşadığı ideolojik daha cok yontimsel ayrılık yaşamış ortodoks Marksist leninist bolsevik parti modeli taşıyan emekçilerin partisi . Suan ki devamcilari Türkiye Komünist hareketi ve komünist partidir .
the spook
İl içinde 20-30 kişinin broşür dağıtıp, etkinlikler düzenlediği ama seçim günü aynı ilden 8-10 oy alan partidir. Şaşırtıcı durum ve bu durum içlerinde yer almamı engelliyor. Düzelmeleri lazım.

bunlar ilginizi çekebilir