ters-yüz eğitim modeli

lux
geleneksel eğitim modelinden farklı olarak öğrencinin konuyu derste değil evinde öğrenmesini isteyen eğitim modelidir.
öğretmen, dersten önce İnternet üzerinden öğrencileriyle dersle ilgili dokuman, video, fotoğraf ve benzeri içerikleri paylaşır. öğrenci, derse gelmeden önce bu içerikleri kullanarak ders içeriği hakkında fikir edinir. daha sonra derste öğretmen, konuyu anlatmaktansa öğrencileri test eder. yani öğrenciler dersi dışarıda öğrenir ve ödevlerini okulda yapar. bu yüzden bu eğitim modeline ters-yüz eğitim modeli denir.

biz üniversitemizdeki çoğu derste bu modeli kullanıyoruz. hocalarımız edmodo üzerinden bizimle içerik paylaşıp bunları öğrenmemizi istiyor. okulda ise kahoot vb. uygulamarla test ediliyoruz.