terbiyesi bozulmak

zehir
1.Çevresindeki İnsanların Hal Hareket veya Tavırlarından Etkilerek yada Kendisi Benimseyerek Etik Olmayan Davranışlarda Bulunmak veya Argo Kelimelerden Oluşan Cümleler Dizisi Kurmak.

2. Sol Frame'e Kayarak Kaydırmak

veya

Bulunulan Ortama Ayna Tutmak.

Üzüm Üzüme Baka Baka Kararır Sonuçta.
bu başlıktaki tüm girileri gör