temsili demokrasi

sophos
demokrasiyi sevmememizin nedenidir. insanlar kararları değil adamları seçer. ''Modern'' demokrasidir.
devletin, doğrudan halk tarafından değil de, halkın seçtiği temsilciler aracılığıyla yönetilmesidir. millet egemenlik hakkını doğrudan değil de, seçtiği temsilciler aracılığıyla kullanır.
Nüfusun yoğunlaştığı, herkesten hemen her konuda bilgi ya da uzmanlık sahibi olması beklenemeyeceği yerlerde doğrudan demokrasi kullanılamayacağından temsili demokrasi kullanılır.
"Halk tarafından yönetim" koşulunu yerine getiremese de "halk için yönetim" amacını hayata geçirir sözde. Sınırlı ve dolaylı bir demokrasidir. Yurttaşların politik karar alma süreçlerine çok sınırlı biçimde katılabildikleri bu modelde seçim aralıkları uzun olduğu için, halkın kendi çıkarlarına hizmet etmeyen temsilcilerini denetleyebilmesi ve cezalandırabilmesi de zorlaşır.

Alınan politik kararlara değer biçmede iki çatışan ölçüt gündeme gelir,
Bunlar; Politik kararların kimin tarafından alındığı ölçütüyle (bkz:liberal demokrasi)
Politik kararların kimin çıkarlarına hizmet ettiği ölçütü (bkz:halk demokrasisi)dür.
Ve bir de ikisinin karışımı (bkz:sosyal demokrasi) vardır.