target

iron
İlk defa 1778'de akademilere gazeteciler alınmaya başlanacak gazetecilerin ilkidir. Target, Nivernais Dükü tarafından karşılanır ve dük ona şöyle der: “Gazetecilik mesleği, artık en nitelikli zihinler tarafından icra edilmeyi hak etmektedir.”