singidunum

sophos
sırbistan'ın başkenti belgrad'ın antik çağlardaki ismi. Romalılar şehre bu ismi vermişlerdir, kelt kökenlidir.

"antik çağ'da trako-daçyalı singi kabilesinin ikamet ettiği bölge, milattan önce 279 yılındaki kelt istilasında scordisci tarafından ele geçirilmiş ve "singidun" (dun, kale) olarak adlandırılmıştır.

milattan sonra 34-33 yılları arasında silanus tarafından yönetilen roma ordusu kente gelmiştir. kentin adı 1. yüzyılda romalılarca singidunum yapılmış, 2. yüzyılın ortalarında kent roma otoritelerince municipium ilan edilmiş ve yüzyılın sonunda tam teşekküllü bir koloniye (en yüksek düzeyde roma şehri) evrilmiştir. ilk hristiyan roma imparatoru olan büyük konstantin olarak da bilinen ı. konstantin'in modern sırbistan'da bir bölgede doğmuş olmasıyla (niş) birlikte hristiyanlığı dirilten roma imparatoru flavius jovianus augustus yani jovian da singidunum'da doğmuştur."