samr modeli

lux
SAMR modeli pedagojik bir yöntem değil, pedagoglara yol gösteren, öğrenim süreçlerinde ne tür ödevler vermeleri gerektiğini belirten bir araçtır.

S: (substitution) YERİNE KULLANMA: Burada daha önce kullanılan araçların yerine yeni dijital araç kullanılıyor ama öğrencilerden herhangi farklı bir şey beklenmiyor. Örneğin; öğrenciler kalem yerine bilgisayarda yazı yazarlar.

A: (augmentation) GELİŞTİRME: Burada ise dijital araçlar daha önce kullanılan araçların yerine geçer. Fonksiyonel bir gelişme, iyileşme söz konusudur.Örneğin: Öğrenciler bir Google-drive testini bilgisayarda doldurup öğretmenlerine dijital yollarlar.

M: (modification) DEĞİŞTİRME: Burada bilgisayar kullanımı eğitimde bir değişikliğe yol açmıştır. Öğrenci nasıl öğrendiğine, anladığına ve ne düşündüğüne dair bilgi sahibi olur. Burada sosyal bir ortamda, beraber fikir alış-verişi yaparak öğrenmek söz konusudur. Örneğin: Öğrenciler yazdıkları bir makaledeki argümanı resim, film ve linklerle destekleyerek dünyayla dijital ortamda paylaşırlar ve bireysel okuma-yazma, başkalarıyla düşünce, fikir ve tecrübelerin paylaşıldığı sosyal bir eyleme dönüşür.

R: (redefinition) YENİDEN TANIMLAMA: Burada ise teknoloji eğitimi yeniden tanımlar. Yeni bir tür çalışma söz konusudur. Öğrenciler başkalarıyla iletişimlerini arttırırlar, yaratıcı ve inovatif olurlar. Bu aşamada ödevler, öğrencinin bir yerde öğretmen olmasına yol açar. Ödevin sonucunda başkalarını bilgilendirme, o konuyu açıklama, öğretme söz konusu olabilir. Burada toplanan bilgilerin yeni bir şekle getirilip sunulması beklenir. Bilgisayar dünyayı sınıfa getirmek ve dünyaya açılmak için kullanılır.Öğrenciler bloglar, wikis, veya Skype ile bilgilerini, duygu ve düşüncelerini yayabilir, başkalarıyla iletişim kurabilirler. Örneğin: Yazılan bir kompozisyonun film, resim ve/veya müzikle görselleştirilmesi ve dünyayla paylaşılması gibi.

SAMR modeli bu dört aşamada yapılandırılmıştır