rosenbergler

pencere
bay ve bayan rosenberg'in hayatı ve duruşu hala insanlığın umut kesilmemesi gereken direngen çığlığı ve duruşunun hüzünlü olsa da cesaret dolu öyküsüdür.

rosenbergler abd'li iki bilim insanıdır. hiç bir delile dayanmadan soyyet ajanlığıyla suçlanırlar. yapılan kurmaca mahkemelerde rosenberg çifti suçlarını itrafa zorlanır. ama rosenbergler masumdur ve bu dayatmayı redederler. rosenbergler katil abd mahkemesi tarafından vatan hainliği suçlamasıyla idama mahkum edilirler. dünyanın her yanından yüz binlerce insan bu idam kararına tepki gösterir. katil abd yargısı masumiyet karşısında yenilmiştir. rosenberg çiftiyle pazarlığa girişmek ister. ajanlık suçlarını kabul ederlerse cezalarının on yıla düşeceğini söyler. bu iki onurlu insan kabul etmez. idam gününe kadar abd devleti sürekli cezayı azaltarak rosenbergler üzerinde baskı yapar. buna mukabil dünyanın her tarafında onurlu yüz binler rosenbergler lehine onurun çığlığını yükseltmektedir.

rosenberg çiftinin idam zamanı bir noel gecesidir. idama el ele yürürlerken bir abd yetkilisi önlerinde durur. çocuklarına telefon ettiklerini ve noel yemeğinde anne babalarının onlarla olacaklarını söylediklerini bildirir. ancak bu tek bir şarta bağlıdır. o da katil abd devletinin dayattığı itraf metnini imzalarlarsa mümkün olacaktır. bay rosenberg dizlerinin üzerine yığılır. bayan rosenberg dimdik ayaktadır. bu konuyu eşiyle tartışmak için yetkiliden müsade ister.
kocasını ayağa kaldırır ve der ki;
''şimdi biz bu itrafnameyi imzalarsak noel yemeğinde çocuklarımızla olacağız. ama ya dünyada bize inanan yüz binlerce insan? onlar da artık bizim evlatlarımız değiller mi? onları yüz üstü bırakamayız.''
ve el ele idama giderler.

holywood sinemasının yarattığı algı abd'nin yenilmez olduğudur. oysa tarihte abd, silahsız iki insanın aşkına ve onuruna yenilmiştir.