pasinler savaşı

sophos
Selçuklular ile Bizanslılar arasında yapılan ilk savaştır.
18 Eylül 1048'de Büyük Selçuklu Devleti ile Bizanslılar arasında Pasinler ovasında yapılmıştır Selçuklular'ın zaferiyle sonuçlanmıştır.
Savaşın Nedeni: Bizanslıların Türklerin Anadolu'ya girmelerini önlemek istemeleridir.
bu başlıktaki tüm girileri gör